Dato for udgivelse
07 Jan 2015 09:05
SKM-nummer
SKM2015.8.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0186030
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, bebyggelsesprocent
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. januar 2002, med henblik på at få ansat grundværdien efter de korrekte bebyggelsesregulerende bestemmelser.

 

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2, 3 og 4.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2, 3 og 4,
Vurderingsloven § 13.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.2.2.3.

Ejer har anmodet om at få genoptaget grundværdien ved vurderingen pr. 1. januar 2002, idet den ikke er ansat på grundlag af de korrekte bebyggelsesregulerende bestemmelser. Dette skyldes, at der ikke ved grundværdiberegningen er taget hensyn til byplanvedtægt nr. 38 "Karre nr. 121.04 Kongensgade, Kronprinsensgade, Havnegade og Stormgade", som i § 1, litra B bestemmer, at udnyttelsesgraden er 80 for ejendomme udlagt til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Ved grundværdiberegningen har SKAT anvendt en bebyggelsesprocent på 119, som rettelig skal være 99. En udnyttelsesgrad adskiller sig fra en bebyggelsesprocent ved, at der til det matrikulære areal kan medregnes en del af vejarealet når bebyggelsesprocenten beregnes.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002 ekstraordinært og vurderingen ændres således:

Grundværdi: 325.700 kr. ændres til 270.800 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med den 13. august 2009 for beregningen af grundskyld.

Skatterådet har samtidig i henhold til Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 4 givet bemyndigelse til at ændre yderligere 12 ejendomme med samme forhold, idet der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til den i byplanvedtægten oplyste maksimale bebyggelse.