Reglerne for indberetning til indkomstregistret findes i afsnit A.B.1.3.4.1