Dato for udgivelse
12 Jan 2015 12:05
Til
Importører
Sagsnummer
15-0068594
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Indsendelse af blanket til anmodning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra den 01.01.2016


Ansøgninger om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 01.01.2016.

Anmodning om suspension af tolden i Den Fælles Toldtarif (eventuelt i form af et toldkontingent) med virkning fra den 1. januar 2016 skal være Kommissionen i hænde senest 15. marts 2015.

For at sikre rettidig fremsendelse til Kommissionen bedes anmodninger indsendt senest den 1. marts 2015 til SKAT på mail : 

Lonnie.p.weil@skat.dk

Evt. telefonisk henvendelse kan rettes til Lonnie Weil på tlf. nr. 72 38 12 93.

Det fremgår af Kommissionens vejledende meddelelse (2011/C 363/02) om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, at virksomheder i Fællesskabet kan indføre råvarer, halvfabrikata og i visse tilfælde færdige komponenter toldfrit eller til en reduceret told.

Det er en betingelse, at de indførte varer indgår i en produktion i Fællesskabet. Det er endvidere en betingelse, at der ikke i Fællesskabet fremstilles tilsvarende eller lignende varer, eller at sådanne varer kun produceres i utilstrækkelig omfang. For at kunne få en anmodning om toldsuspension imødekommet skal der være tale om en forventet årlig toldbesparelse på mindst 15.000 EUR (ca. 115.000 kr.)

Det bemærkes, at såvel Kommissionen som de øvrige medlemslandes administrationer gennemgår anmodningerne og foretager høring hos nationale brancheorganisationer m.v. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at virksomheder, der ønsker at anmode om toldsuspension, forinden har undersøgt, om det er muligt at få de pågældende varer fra eventuelle producenter i andre medlemsstater.

Anmodninger om toldsuspension eller toldkontingent skal afgives på blanketten, der er angivet i Kommissionens meddelelse i bilag I og II og det skal bemærkes, at såvel Del I som Del II skal udfyldes. Blanketten bedes udfyldt på engelsk.

For at sikre en lettere gennemgang og behandling af ansøgningerne i Kommissionen anmodes ansøgerne om at vedlægge alle relevante oplysninger og teknisk information/dokumentation vedrørende det ansøgte produkt.