Dato for udgivelse
19 Jan 2015 10:50
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-0112932
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.01.2015
0406 10 50 30              ---- Pizza cheese, frosset, udskåret i stykker, der hver ikke vejer over 1 gram i beholdere med et nettoindhold på 5 kg og derover, med et vandindhold på 52 vægtprocent og derover og et fedtindhold i tørstoffet på 38 vægtprocent og derover 1,852 € pr kg
2009 89 73 10-90 Udgår og erstattes af:
2009 89 73 ------Safter af tropiske frugter:
-------Passionsfrugtsaft og koncentrat af passionsfrugtsaft, også frosset:
- med en Brix-værdi på 13,7 eller derover men ikke over 55
- med en værdi pr. 100 kg netto på mere end 30 EUR
- i pakninger med indhold af 50 l eller derover, og
- med tilsat sukker
til anvendelse ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien:
11 --------I pulver 10,5%
13 --------Andre varer 10,5%
-------Andre varer:
91 --------I pulver 10,5%
99 --------Andre varer 10,5%
2009 89 97 10-90 Udgår og erstattes af:
2009 89 97 -------Safter af tropiske frugter:
--------Passionsfrugtsaft og koncentrat af passionsfrugtsaft, også frosset:
- med en Brix-værdi på 10 eller derover men ikke over 13,7
- med en værdi pr. 100 kg netto på mere end 30 EUR
- i pakninger med indhold af 50 l eller derover, og
- uden tilsat sukker
til anvendelse ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien:
21 ---------I pulver 11%
29 ---------Andre varer 11%
--------Andre varer:
91 ---------I pulver 11%
99 ---------Andre varer 11%
2707 50 00 10-90 Udgår og erstattes af:
2707 50 00 -Andre aromatiske karbonhydridblandinger, af hvilke der ved destillation efter ASTM D 86 op til 250 °C overdestilleres 65 rumfangsprocent og derover (herunder tab ved destillationen):
20 --Blanding af xylenolisomerer og ethylphenolisomerer med et samlet indhold af xylenol på 62 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent 3%
--Andre varer:
80 ---Til anvendelse som brændstof 3%
89 ---Til anden anvendelse 3%
2707 99 80 00 Udgår og erstattes af:
2707 99 80 ---Fenoler:
10 ---- Blanding af xylenolisomerer og ethylphenolisomerer med et samlet indhold af xylenol på 62 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent 1,2%
90 ----Andre varer 1,2%
2811 22 00 50 ---Kalcineret amorft siliciumdioxidpulver af en partikelstørrelse på ikke over 12 µm af den art, der anvendes ved fremstilling af polymerisationskatalysatorer til polyethylenfremstilling 4,6%
2827 39 85 30 Udgår
2841 70 00 20 -- Diammoniumtridecaoxotetramo-lybdat(2-) (CAS RN 12207-64-6) 5,5%
2903 39 90 70 ----1,1,1,2- tetrafluorethanråvare til produktion af farmaceutisk kvalitet, der opfylder følgende specifikationer:
• Ikke over 600ppm R134 (1,1,2,2-tetrafluorethan) på vægtbasis
• Ikke over 5ppm R143a (1,1,1-trifluorethan) på vægtbasis
• Ikke over 2ppm R125 (pentafluorethan) på vægtbasis
• Ikke over 100ppm R124 (1-klor-1,2,2,2-tetrafluorethan) på vægtbasis
• Ikke over 30ppm R114 (1,2-diklortetrafluorethan) på vægtbasis
• Ikke over 50ppm R114a (1,1-diklortetrafluorethan) på vægtbasis
• Ikke over 250ppm R133a (1-klor-2,2,2-trifluorethan) på vægtbasis
• Ikke over 2ppm R22 (klordifluormethan) på vægtbasis
• Ikke over 2ppm R115 (klorpentafluorethan) på vægtbasis
• Ikke over 2ppm R12 (diklordifluormethan) på vægtbasis
• Ikke over 20ppm R40 (metylklorid) på vægtbasis
• Ikke over 20ppm R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan) på vægtbasis
• Ikke over 20ppm R12B1 (klordifluorbromomethan) på vægtbasis
• Ikke over 20ppm R32 (difluormethan) på vægtbasis
• Ikke over 15ppm R31(klorfluormethan) på vægtbasis
• Ikke over 10ppm R152a (1,1-difluorethan) på vægtbasis
• Ikke over 20ppm 1131 (1-klor-2 fluorethylen) på vægtbasis
• Ikke over 20ppm 1122 (1-klor-2,2-difluorethylen) på vægtbasis
• Ikke over 3ppm 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen) på vægtbasis
• Ikke over3ppm 1243zf (3,3,3 trifluorpropen) på vægtbasis
• Ikke over 3ppm 1122a (1-klor-1,2-difluorethylen)
• Ikke over 4,5ppm 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen,+1-klor-1,2-difluorethylen+3,3,3-trifluorpropen)
• Ikke over 3ppm af noget enkelt ikkespecificeret/ukendt kemisk stof på vægtbasis
• Ikke over 10ppm af alle ikkespecificerede/ukendte kemiske stoffer tilsammen på vægtbasis
• Ikke over 10ppm vand på vægtbasis
• Med et syreindhold på højst 0,1ppm på vægtbasis
• Uden halogenider
• Ikke over 0,01% volumenprocent højtkogende bestanddele
• Uden lugt (ingen ubehagelig lugt)
til yderligere rensning af HFC134a til inhalationskvalitet fremstillet under GMP (god fremstillingspraksis) til anvendelse ved fremstilling af drivgas til aerosoler til medicinsk brug, hvis indhold indtages via næse eller mund og/eller luftveje (CAS RN 811-97-2)
5,5%
2903 99 90 75 ---- 3-Klor-alfa,alfa,alfa-trifluortoluen (CAS RN 98-15-7) 5,5%
2904 90 95 60 ---4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonsyre (CAS RN 128-42-7) 5,5%
70 ----1-Chlor-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)
2905 29 90 20 Udgår
2905 49 00 10-90 Udgår og erstattes af:
2905 49 00 00 --Andre varer 5,5%
2906 19 00 50 ---4-tert-Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2) 5,5%
2906 29 00 10 Udgår
2907 12 00 20 ---Blanding af metakresol (CAS RN 108-39-4) ogparakresol (CAS RN 106-44-5) af renhed på 99 vægtprocent eller derover 2,1%
2907 19 10 00 Udgår og erstattes af:
2907 19 10 --Xylenoler og salte deraf:
10 ---2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1) 2,1%
90 ---Andre varer 2,1%
2908 19 00 30 --- 4-Klorfenol (CAS RN 106-48-9) 5,5%
2909 50 00 30 --- 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisol og 3-tert-butyl-4-hydroxyanisol, blanding af isomerer (CAS RN 25013-16-5) 5,5%
2914 39 00 15 ---2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9) 5,5%
25 ---1,3-Diphenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7) 5,5%
2915 90 70 45 ---Trimethylorthoformiat (CAS RN 149-73-5) 5,5%
2916 19 95 50 ----Metyl 2-fluoracrylat (CAS RN 2343-89-7) 6,5%
2916 39 90 13 ----3,5-Dinitrobenzoesyre (CAS RN 99-34-3) 6,5%
2917 19 90 25 Tekst ændret til:
----n-Dodecenyl ravsyreanhydrid (CAS RN 19780-11-1) med:
- en værdi på ikke over 1på Gardner- farveskalaen
- en transmission på 500 nm på 98% eller derover for en opløsning på 10 vægtprocent toluen
til anvendelse ved fremstilling af belægning til biler
2918 19 30 00 Udgår og erstattes af:
2918 19 30 ---Kolsyre og 3-a,12-a-dihydroxy-5-ß-kolan-24-syre (desoxykolsyre) samt salte og estere deraf:
10 ---- Kolsyre (CAS RN 81-25-4) 6,3%
20 ---- 3-a,12-a-Dihydroxy-5-ß-kolan-24-syre (desoxykolsyre) (CAS RN 83-44-3) 6,3%
90 ----Andre varer 6,3%
2918 30 00 60 --4-Oxovalerianesyre (CAS RN 123-76-2) 6,5%
2918 99 90 35 ----p-Anissyre (CAS RN 100-09-4) 6,5%
40 ----4-Metylcatecholdimetylacetat (CAS RN 52589-39-6) 6,5%
2919 90 00 70 --Tris(2-butoxyethyl)fosfat (CAS RN 78-51-3) 6,5%
2921 19 99 80 ----Taurin (CAS RN 107-35-7), tilsat 0,5 % siliciumdioxid som antiklumpningsmiddel (CAS RN 112926-00-8) 6,5%
2921 41 00 00 Udgår og erstattes af:
2921 41 00 --Anilin og salte deraf:
10 ---Anilin af renhed på 99 vægtprocent og derover (CAS RN 62-53-3) 6,5%
90 ---Andre varer 6,5%
2921 45 00 40 Udgår
2921 49 00 60 Udgår
2921 51 19 50 Udgår
2921 59 90 50 Udgår
2922 19 85 40 Udgår
2922 29 00 55 Udgår
2922 49 85 25 ---- Dimetyl-2-aminobenzen-1,4-dicarboxylat (CAS RN 5372-81-6) 6,5%
2923 10 00 00 Udgår og erstattes af:
2923 10 00 -Cholin og salte deraf:
10 --Fosforylcholinklorid calciumsalt tetrahydrat (CAS RN 72556-74-2) 6,5%
90 --Andre varer 6,5%
2923 90 00 45 Udgår
2923 90 00 85 -- N,N,N-Trimetylaniliniumklorid (CAS RN 138-24-9) 6,5%
2924 19 00 15 ---N-Ethyl-n-methylcarbamoylchlorid (CAS RN 42252-34-6) 6,5%
2924 29 98 17 ----2-(Trifluormetyl)benzamid (CAS RN 360-64-5) 6,5%
19 ----2-[[2-(Benzyloxycarbonylamino)acetyl]amino]propionsyre (CAS RN 3079-63-8) 6,5%
2926 90 95 12 --- Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) med en renhed på 95 vægtprocent og derover 6,5%
16 ---4-Cyan-2-nitrobenzosyremethylester (CAS RN 52449-76-0) 6,5%
60 Udgår
2927 00 00 15 -- C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-2) i form af gult pulver med en dekomponeringstemperatur på 180°C og derover, men ikke over 220°C, der anvendes som skumdannende middel ved fremstilling af termoplastiske harpikser, elastomer og tværbundet polythenskum 6,5%
70 Udgår
2928 00 90 65 -- 2-Amino-3-(4-hydroxyfenyl) propanalsemicarbazonhydroklorid 6,5%
2930 90 99 62 Udgår
84 Udgår
2932 99 00 43 --- Ethofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6)  med en renhed på 97 vægtprocent og derover 6,5%
2933 19 90 15 ----Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9)  med en renhed på 96 vægtprocent og derover 6,5%
25 ---- 3-Difluorometyl-1-metyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre (CAS RN 176969-34-9) 6,5%
2933 29 90 55 ----Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7)  med en renhed på 97 vægtprocent og derover 6,5%
2933 39 99 22 ---- Isonicotinsyre (CAS RN 55-22-1) 6,5%
28 ---- Ethyl-3-[(3-amino-4-metylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl-amino]-propionat (CAS RN 212322-56-0) 6,5%
34 ---- 3-Klor-(5-trifluormetyl)-2-pyridinacetonitril (CAS RN 157764-10-8) 6,5%
43 ----2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5) 6,5%
44 ----Klorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2) 6,5%
2933 49 10 40 ---- 4,7-Diklorquinolin (CAS RN 86-98-6) 5,5%
2933 49 90 60 Udgår
2933 59 95 33 ----4,6-Diklor-5-fluorpyrimidin (CAS RN 213265-83-9) 6,5%
37 ----6-Iod-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5) 6,5%
43 ---- 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethansulfonsyre (CAS RN 7365-45-9) 6,5%
55 Udgår
2933 99 80 23 ----Tebuconazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) med en renhed på 95 vægtprocent og derover 6,5%
27 ----5,6-Dimethylbenzimidazol (CAS RN 582-60-5) 6,5%
32 Udgår
33 ----Penconazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6) 6,5%
35 Udgår
76 Udgår
2934 10 00 45 --2-Cyanimin-1,3-thiazolidin (CAS RN 26364-65-8) 6,5%
2934 99 90 24 ----Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3)  med en renhed på 95 vægtprocent og derover 6,5%
26 ----4-Metylmorfolin-4-oxid i vandig opløsning (CAS RN 7529-22-8) 6,5%
27 ----2-(4-Hydroxyfenyl)-1-benzothiophen-6-ol (CAS RN 63676-22-2) 6,5%
29 ---- 2,2'-Oxybis(5,5-dimetyl-1,3,2-dioxafosforinan)-2,2'-disulfid (CAS RN 4090-51-1) 6,5%
2935 00 90 43 --Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3) 6,5%
47 -- Halosulfuronmetyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) med en renhed på 98 vægtprocent og derover 6,5%
79 --4-[[(2-Methoxybenzoyl)amino]sulfonyl] benzoyl klorid (CAS RN 816431-72-8) 6,5%
82 Udgår
3204 11 00 25 --- N-(2-klorethyl)-4-[(2,6-diklor-4-nitrofenyl)azo]-N-ethyl-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6) 6,5%
3204 16 00 00 Udgår og erstattes af:
3204 16 00 --Reaktive farvestoffer samt præparater på basis deraf:
10 --- Farvestoffet Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) samt præparater på basis deraf med et indhold af farvestoffet Reactive Black 5 på 60 vægtprocent eller derover, men ikke mere end 75 vægtprocent 6,5%
90 ---Andre varer 6,5%
3204 17 00 14 ---Præparater på basis af farvestoffet C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) med et indhold heraf på 60 vægtprocent eller derover 6,5%
17 ---Farvestoffet Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) samt præparater på basis deraf med et indhold af farvestoffet C.I. Pigment Red 12 på 35 vægtprocent eller derover 6,5%
23 --- Farvestoffet C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 eller CAS RN 68516-75-6) 6,5%
27 --- Farvestoffet C.I. pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) samt præparater på basis deraf med et indhold af organisk farvestof på 95 vægtprocent eller derover 6,5%
45 ---Farvestof C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5), pigment med høj harpikstilsætning (ca. 35% disproportioneret harpiks) af renhed 98% vægtprocent og derover, i form af ekstruderet granulat med et vandindhold på ikke over 1 vægtprocent 6,5%
67 ---Farvestof C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) af renhed 98% vægtprocent og derover, i form af ekstruderet granulat med et vandindhold på ikke over 1,5 vægtprocent
3204 19 00 12 ---Farvestoffet C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4) 6,5%
14 --- Rødt farvestofpræparat i form af fugtig pasta med indhold af:
- methylderivater af 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftalen-2-ol (CAS RN 70879-65-1) på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent
- 1-(fenylazo)nafthalen-2-ol (CAS RN 842-07-9) på ikke over 3 vægtprocent
- 1-[(2-metylfenyl)azo]naftalen-2-ol (CAS RN 2646-17-5) på ikke over 3 vægtprocent
- vand på 55 vægtprocent og derover, men ikke over 65 vægtprocent
6,5%
61 Udgår
3204 20 00 20 Udgår
3206 19 00 20 ---Farvestof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8) 6,5%
3207 30 00 20 -- Trykfarver med et indhold af
- sølv på 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent
- palladium på 8 vægtprocent, men ikke over 17 vægtprocent
5,3%
3402 90 10 10 --- Overfladeaktiv blanding af metyltri-C8-C10-alkylammoniumklorider 4%
3504 00 90 10-90 Udgår og erstattes af:
3504 00 90 00 -I andre tilfælde 3,4%
3507 90 90 00 Udgår og erstattes af:
3507 90 90 --Andre varer:
10 ---Præparat af Achromobacter lyticus protease (CAS RN 123175-82-6) til brug ved fremstilling af humaninsulin og analoge insulinprodukter 6,3%
90 ---Andre varer 6,3%
3811 21 00 48 ---Tilsætningsstoffer indeholdende:
- magnesium(C20-C24)-alkylbenzensulfonater (CAS RN 231297-75-9) med overskud af base og
- med indhold af mineralolier på over 25 vægtprocent, men ikke over 50 % 
med et basetal på over 350, men ikke over 450, til brug ved fremstillingen af smøreolier
5,3%
53 ---Tilsætningsstoffer indeholdende:
- calciumpetroleumsulfonat (CAS 68783-96-0) med et overskud af base og et sulfonatindhold på15 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 % vægtprocent, og
- med indhold af mineralolie på over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent 
med et basetal på over 280, men ikke over 420, til brug ved fremstillingen af smøreolier
5,3%
55 --- Tilsætningsstoffer indeholdende:
- calciumpolypropylbenzensulfonat (CAS RN 75975-85-8) med lavt basetal og
- med indhold af mineralolier på over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent
med et basetal på over 10, men ikke over 25, til brug ved fremstillingen af smøreolier
5,3%
57 ---Additiver indeholdende:
- en polyisobutylensuccinimidbaseret blanding, og
- 40 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent mineralolier
5,3%
63 --- Tilsætningsstoffer indeholdende:
- en blanding med overskud af base bestående af calciumpetroleumsulfonater (CAS RN 61789-86-4) og syntetiske calciumalkylbenzensulfonater (CAS RN 68584-23-6 og CAS RN 70024-69-0) med et samlet sulfonatindhold på 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 % vægtprocent, og
- med indhold af mineralolier på over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent 
med et basetal på 280 eller derover, men ikke over 320, til brug ved fremstillingen af smøreolier
5,3%
65 ---Additiver indeholdende:
- en polyisobutylensuccinimidbaseret blanding (CAS RN 160610-76-4), og
- 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent mineralolier
med et svovlindhold på 0,7 vægtprocent eller derover men ikke over 1,3 vægtprocent, med et totalt basetal på 8 eller derover til anvendelse ved fremstilling af smøreolier
5,3%
3811 29 00 15 ---Tilsætningsstoffer indeholdende: 
- Produkter fra reaktionen mellem forgrenet heptylfenol og formaldehyd, carbondisulfid og hydrazin (CAS RN 93925-00-9) og
- med indhold af let aromatisk petroleumsnaphtha solvent på over 15 vægtprocent, men ikke over 28 vægtprocent 
til brug ved fremstillingen af smøreolier
5,8%
25 ---Additiver indeholdende mindst salte af primære aminer og mono- og dialkylfosforsyrer til anvendelse ved fremstilling af smøreolier 5,8%
35 --- Additiver bestående af en imidazolinbaseret blanding (CAS RN 68784-17-8) til anvendelse ved fremstilling af smøreolier 5,8%
45 ---Tilsætningsstoffer bestående af en blanding af (C7-C9) dialkyl adipater, hvoraf diisooctyl adipat (CAS RN 1330-86-5) udgør mere end 85 % af blandingens vægt, til anvendelse i fremstillingen af smøreolier 5,8%
55 --- Tilsætningsstoffer, der består afreaktionsprodukter af diphenylamin og forgrenede nonener:
- indeholdende over 28 vægtprocent men ikke over 35 vægtprocent 4-monononyldifenylamin og
- indeholdende over 50 vægtprocent men ikke over 65 vægtprocent 4,4'-dinonyldifenylamine og
- indeholdende ikke over 5 vægtprocent 2,4-dinonyldiphenylamine og 2,4'-dinonyldifenylamine 
anvendes i fremstillingen af smøreolier
5,8%
3815 19 90 60 Udgår
3823 13 00 00 Udgår og erstattes af:
3823 13 00 --Talloliefedtsyre:
10 ---Af den art der anvendes som dyrefoder 2,9%
90 ---I andre tilfælde 2,9%
3901 10 10 20 ---Letflydende lineær poly(ethylen-1-buten) / LLDPE med lav densitet (CAS RN 25087-34-7) i pulverform, med
- et smelteindeks (MFR 190 °C / 2,16 kg) på 16 g/10 min og derover, men ikke over 24 g/10 min
- en densitet (ASTM D 1505) på 0,922 g/cm3 og derover, men ikke over 0,926 g/cm3 og
- en Vicat-blødgøringstemperatur på mindst 94 °C
6,5%
3901 90 90 50 ---- Letflydende lineær poly(ethylen-1-buten) / LLDPE med lav densitet (CAS RN 25087-34-7) i pulverform, med
- et smelteindeks (MFR 190 °C / 2,16 kg) på 16 g/10 min og derover, men ikke over 24 g/10 min
- en densitet (ASTM D 1505) på 0,922 g/cm3 og derover, men ikke over 0,926 g/cm3 og
- en Vicat-blødgøringstemperatur på mindst 94 °C
6,5%
3902 30 00 98 ---Klæbemiddel af amorft polyalfaolefin til fremstilling af hygiejneprodukter 6,5%
3902 90 90 93 Udgår
3903 90 90 75 Udgår
3904 30 00 20 Udgår
3906 90 90 73 --- Præparat med indhold af:
- 33 vægtprocent eller derover men ikke over 37 vægtprocent butylmethacrylat methacrylsyre copolymer
- 24 vægtprocent eller derover men ikke over 28 vægtprocent propylenglycol, og
- 37 vægtprocent eller derover men ikke over 41 vægtprocent vand
6,5%
85 Udgår
87 Udgår
3907 20 20 50 ----Poly(p-fenylenoxid) i pulverform
- med en glasovergangstemperatur på 210 °C
- med en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på 35 000 og derover, men ikke over 80 000
- en inherent viskositet på 0,2 dl/g og derover, men ikke over 0,6 dl/g
6,5%
3907 20 99 70 ---- a-[3-(3-Maleimido-1-oxopropyl)amino]propyl-?-methoxy, polyoxyethylen (CAS RN 883993-35-9) 6,5%
75 ----Poly(p-fenylenoxid) i pulverform
- med en glasovergangstemperatur på 210 °C
- med en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på 35 000 og derover, men ikke over 80 000
- en inherent viskositet på 0,2 dl/g og derover, men ikke over 0,6 dl/g
6,5%
3907 40 00 10-60 Udgår
70 --Polykarbonat af fosgen og bisfenol A:
- med indhold af en copolymer af isophthaloylklorid, terephthaloylklorid og resorcinol på 12 vægtprocent og derover, men ikke over 26 vægtprocent
- med endegrupper af p-cumylfenol og
- med en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på 29 900 og derover, men ikke over 31 900
6,5%
80 --Polykarbonat af carbonyldichlorid, 4,4'-(1-methylethyliden)bis[2,6-dibromphenol] og 4,4'-(1-methylethyliden)bis[phenol], med endegrupper af 4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenol 6,5%
3907 60 80 30 Udgår
3907 99 90 40 ---- Polykarbonat af fosgen, bisfenol A, recorcinol, isophthaloylklorid, terephthaloylklorid og polysiloxan, med endegrupper af p-cumylfenol og en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på 24 100 og derover, men ikke over 25 900 6,5%
3908 90 00 50 Udgår
3909 50 90 20 --- Præparat indeholdende:
- 14 vægtprocent eller derover men ikke over 18 vægtprocent etoxyleret polyurethan ændret med hydrofobe grupper
- 3 vægtprocent eller derover men ikke over 5 vægtprocent enzymatisk modificeret stivelse, og
- 77 vægtprocent eller derover men ikke over 83 vægtprocent vand
6,5%
30 ---Præparat indeholdende:
- 16 vægtprocent eller derover men ikke over 20 vægtprocent etoxyleret polyurethan ændret med hydrofobe grupper
- 19 vægtprocent eller derover men ikke over 23 vægtprocent diethylenglykol-butylæter, og
- 60 vægtprocent eller derover men ikke over 64 vægtprocent vand
6,5%
40 ---Præparat indeholdende:
- 34 vægtprocent eller derover men ikke over 36 vægtprocent etoxyleret polyurethan ændret med hydrofobe grupper
- 37 vægtprocent eller derover men ikke over 39 vægtprocent propylenglykol, og
- 26 vægtprocent eller derover men ikke over 28 vægtprocent vand
6,5%
3910 00 00 80 --Monomethacryloxypropyl-termineret poly(dimethylsiloxan) 6,5%
3911 90 19 50 ----Polycarboxylatnatriumsalt af 2,5-furandion og 2,4,4-trimethylpenten i pulverform 6,5%
3919 90 00 22 Udgår
3920 59 90 20 Udgår
3920 62 19 25 Udgår
3920 91 00 92 Udgår
3926 90 97 31 ----Kabinetter, kabinetdele, valser, stilleknapper, rammer, låg og andre dele af akrylonitril-butadienstyren til brug ved fremstilling af fjernbetjeninger 6,5%
37 ----Reguleringsknapper af polycarbonat til ratkontakter, belagt på ydersiden med ridsefast maling 6,5%
5404 19 00 30 Udgår
5503 90 00 30 --Trilobale poly(thio-1,4-phenylen) fibre 4%
7006 00 90 25 -- Glas-wafer af borosilikat floatglas
- med en variation i tykkelsen på 1 µm eller derunder, og
- med lasergravering
3%
7009 10 00 20 --Flerlagsglas, som på mekanisk vis dæmper lysindfald fra forskellige vinkler, med:
- et lag af krom
- brudsikkert klæbebånd eller smeltelim, og
- en aftagelig beskyttelsesfolie på forsiden og beskyttelsespapir på bagsiden
af den art, der anvendes til bakspejle indvendigt i køretøjer
4%
7604 29 10 40 ----Stænger og profiler af aluminium med et indhold af:
- 0,25 vægtprocent eller derover men ikke over 7 vægtprocent zink,
- 1 vægtprocent eller derover men ikke over 3 vægtprocent magnesium,
- 1 vægtprocent eller derover men ikke over 5 vægtprocent kobber, og
- ikke over 1 vægtprocent mangan
som stemmer overens med materialespecifikation AMS QQ-A-225, og er af den art, der anvendes i luftfarts- og rumfartsindustrien (som bl.a. er i overensstemmelse med NADCAP og AS9100) og fremstilles ved valsning
7,5%
7605 29 00 00 Udgår og erstattes af:
7605 29 00 --I andre tilfælde:
10 ---Tråd af aluminium med et indhold af:
- 0,10 vægtprocent eller derover men ikke over 5 vægtprocent kobber,
- 0,2 vægtprocent eller derover men ikke over 6 vægtprocent magnesium,
- 0,10 vægtprocent eller derover men ikke over 7 vægtprocent zink, og
- ikke over 1 vægtprocent mangan 
som stemmer overens med materialespecifikation AMS QQ-A-430, og er af den art, der anvendes i luftfarts- og rumfartsindustrien (som bl.a. er i overensstemmelse med NADCAP og AS9100) og fremstilles ved valsning
7,5%
90 ---Andre varer 7,5%
8103 90 90 00 Udgår og erstattes af:
8103 90 90 --Andre varer:
10 --- Tantalmateriale til sputtering med:
- en bagplade af en kobber-kromlegering
- en diameter på 312 mm
- en tykkelse på 6,3 mm
4%
90 ---Andre varer 4%
8108 90 50 15 --- Legering af titanium, kobber, tin, silicone og nobium med et indhold af:
- kobber på 0,8 vægtprocent eller derover, men ikke over 1,2 %
- tin på 0,9 vægtprocent eller derover, men ikke over 1,15 vægtprocent
- silicone på 0,25 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,45 vægtprocent
- nobium på 0,2 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,35 vægtprocent
i plader, bånd og folie
7%
8207 19 10 00 Udgår og erstattes af: 
8207 19 10 ---Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant:
10 ----Reservedel til boreværktøj med virksom del af agglomereret diamant 2,7%
90 ----Andre varer 2,7%
8401 40 00 00 Udgår og  erstattes af:
8401 40 00 -Dele til atomreaktorer (Euratom):
10 --Kontrolstænger i rustfrit stål fyldt med neutronabsorberende kemiske elementer 3,7%
90 --Andre varer 3,7%
8413 91 00 30 ---Dæksel til brændstofpumpe:
- bestående af aluminiumlegeringer
- med en diameter på 38 mm eller 50 mm
- med to koncentriske, ringformede riller på overfladen
- anodiseret
af en art, der anvendes i motorkøretøjer med benzinmotor
1,7%
8421 21 00 20 ---System til forrensning af vand bestående af et eller flere af følgende elementer, også med moduler til sterilisering og desinficering:
- ultrafiltreringssystemer
- kulfiltreringssystemer
- vandblødgøringssystemer
til brug i et biofarmaceutisk laboratorium
1,7%
8479 89 97 40 Udgår
60 ---- Bioreaktor til biofarmaceutiske cellekulturer (med indvendig overflade af austenitisk rustfrit stål af type 316L) med en produktionskapacitet på 50 liter, 500 liter, 3 000 liter og 10 000 liter, også kombineret med et "clean-in-process"-system 1,7%
8482 10 10 00 Udgår og erstattes af:
8482 10 10 --Med største udvendige diameter på 30 mm og derunder:
10 ---Kuglelejer og cylindriske rullelejer:
- med en udvendig diameter på 28 mm og derover, men ikke over 140 mm
- med et driftsmæssigt varmespændingsområde på over 150 °C og et arbejdstryk på ikke over 14 MPa
til fremstilling af maskiner til sikring og regulering af kernereaktorer i kernekraftværker
8%
20 ---Kuglelejer:
- med en indvendig diameter på 10 mm og derover
- med en udvendig diameter på ikke over 30 mm
- med en bredde på ikke over 10 mm
- også udstyret med støvtætning
til brug ved fremstilling af styreapparater med remtræk til motor
8%
90 ---Andre varer 8%
8482 10 90 00 Udgår og erstattes af:
8482 10 90 --I andre tilfælde:
10 ---Kuglelejer og cylindriske rullelejer:
- med en udvendig diameter på 28 mm og derover, men ikke over 140 mm
- med et driftsmæssigt varmespændingsområde på over 150 °C og et arbejdstryk på ikke over 14 MPa
til fremstilling af maskiner til sikring og regulering af kernereaktorer i kernekraftværker
8%
90 ---Andre varer 8%
8482 50 00 00 Udgår og erstattes af:
8482 50 00 -Andre cylindriske rullelejer:
10 -- Kuglelejer og cylindriske rullelejer:
- med en udvendig diameter på 28 mm og derover, men ikke over 140 mm
- med et driftsmæssigt varmespændingsområde på over 150 °C og et arbejdstryk på ikke over 14 MPa
til fremstilling af maskiner til sikring og regulering af kernereaktorer i kernekraftværker
8%
90 --Andre varer 8%
8501 32 00 50 ---- Brændselscellemodul, i det mindste bestående af polymerelektrolytmembran-brændselsceller i eller ikke i indkapsling og med integreret kølesystem, til brug ved fremstilling af fremdrivningssystemer til biler 2,7%
8501 33 00 55 ---Brændselscellemodul, i det mindste bestående af polymerelektrolytmembran-brændselsceller i eller ikke i indkapsling og med integreret kølesystem, til brug ved fremstilling af fremdrivningssystemer til biler 2,7%
8503 00 99 60 ---- Motordæksel til elektronisk remtrækstyresystem af galvaniseret stål af en tykkelse ikke over 2,5 mm (± 0,25 mm) 2,7%
8504 40 82 50 Udgår
8504 50 95 60 ---Svingspolemekanisme bestående af lakeret beviklingstråd af kobber eller aluminium, der er viklet om spolen, med elektriske terminaler, af en art, der anvendes i bilhøjttalere 3,7%
8504 90 11 20 -----Drosselspolekerne til brug i en højeffektsthyristor-konverter 2,2%
8504 90 99 20 ----SGCT-Thyristor (Symmetric Gate-Commutated Thyristor) med integreret styreelektrode:
- i form af et højtydende elektrisk kredsløb monteret på et trykt kredsløbskort og udstyret med SGCE-Thyristor og elektriske og elektroniske komponenter
- som har kapacitet til at blokere spænding på- 6 500 V -i begge retninger (fremad og bagud)
af en art, der anvendes i omformere til mellemspænding (vekselrettere, ensrettere)
2,2%
8505 11 00 45 ---- Manchet bestemt til at blive en permanent magnet ved magnetisering,
- som minimum bestående af neodym, praseodym, jern, boron, dysprosium, aluminium og kobolt,
- med en bredde på 9,2 mm (- 0,1)
- med en længde på 20 mm (+ 0,1) eller 30 mm (+ 0,1)
af en art, der anvendes på rotorer til brændstofpumpeproduktion
2,2%
8507 60 00 45 -- Manchet bestemt til at blive en permanent magnet ved magnetisering,
- som minimum bestående af neodym, praseodym, jern, boron, dysprosium, aluminium og kobolt,
- med en bredde på 9,2 mm (- 0,1)
- med en længde på 20 mm (+ 0,1) eller 30 mm (+ 0,1)
af en art, der anvendes på rotorer til brændstofpumpeproduktion
2,7%
8507 80 00 20 --Genopladeligt litium-ion-polymerbatteri med:
- en nominel kapacitet på 1 060 mAh
- en nominel spænding på 7,4 V (gennemsnitlig spænding ved afladning 0,2 C)
- en ladespænding på 8,4 V (± 0,05 V)
- en længde på 86,4 mm (± 0,1 mm)
- en bredde på 45 mm (± 0,1 mm)
- en højde på 11 mm (± 0,1 mm)
til brug ved fremstilling af kasseapparater
2,7%
8511 30 00 20 --Spole integreret i tænding med:
- en tænding
- en spole på et tændrør med en integreret monteringsbeslag,
- et kabinet,
- af en længde på 140 mm eller derover, men ikke over 200 mm (+/- 5 mm)
- en driftstemperatur på -40 °C eller derover, men ikke over +130 °C
- spænding på 14 V(+/- 0,1)
3,2%
8518 21 00 20 --- Højttalere
- med en impedans på 4 ohm og derover, men ikke over 16 ohm
- med en nominel effekt på 2 W og derover, men ikke over 20 W
- også med plastbeslag og
- med elektrisk tilslutning via konnektor eller trådløs
monteret i et kabinet til brug ved fremstilling af tv-apparater og videomonitorer
4,5%
8518 90 00 30 ---Magnetsystem bestående af:
- en kerneplade i stål form af en skive, der er forsynet med en cylinder på den ene side
- en neodymmagnet
- en overplade
- en underplade
af en art, der anvendes i bilhøjttalere
2%
40 ---Højtalerkonus fremstillet af papirmasse eller polypropylen med tilhørende beskyttelseshætter, af en art, der anvendes i bilhøjttalere 2%
50 ---Membran i en elektrodynamisk højttaler med
- en udvendig diameter på 25 mm eller derover, men ikke over 250 mm
- resonansfrekvens på 20 Hz eller derover, men ikke over 150 Hz
- Samlet højde 5 mm eller derover, men ikke over 50 mm
- Kanttykkelse på 0,1 mm eller derover, men ikke over 3 mm
2%
8522 90 49 65 Udgår
8527 21 59 00 Udgår og erstattes af:
8527 21 59 -----I andre tilfælde:
10 ------Komponent, der mindst består af:
- et trykt kredsløbskort
- en radiotuner
- en audiofrekvensforstærker
til indbygning i underholdningssystemer til motorkøretøjer
10%
90 ------Andre varer 10%
8527 29 00 20 ---Komponent, der mindst består af:
- et trykt kredsløbskort
- en radiotuner
- en audiofrekvensforstærker
til indbygning i underholdningssystemer til motorkøretøjer
12%
30 --- Integreret lydmodul med en digital videoudgang til tilslutning til en LCD-berøringsskærm, grænseflade til et Controller Area Network (CAN) og styring via et CAN-bussystem med mellem eller høj hastighed, med eller uden
- et trykt kredsløb med en GPS-modtager (Global Positioning System), et gyroskop og en TMC-tuner (TrafficMessageChannel)
- en harddisk, der kan indeholde flere landkort
- Flashhukommelse
- en DAB HD-radio
- Wi-Fi-hotspotteknologi
- et talegenkendelsessystem
- SMS-oplæsningsteknologi
og med
- Bluetooth-, MP3- og USB-indgang
- en spænding på 10 V og derover, men ikke over 16 V
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87
12%
8528 59 70 20 ----Farve-videomonitor med flydende krystalskærm monteret i en ramme
- undtagen dem, der er sat sammen med et andet apparat
- med berøringsfølsomme skærmfaciliteter, et trykt kredsløbskort med styrekredsløb og en strømforsyning
til brug ved permanent indbygning eller montering i underholdningssystemer til køretøjer
14%
8529 90 92 55 -----OLED-moduler bestående af et eller flere TFT-glas eller plastceller, som indeholder organisk materiale, ikke er kombineret med berøringsskærmsfunktionalitet, med et eller flere trykte kredsløbskort med kontrolkredsløb dedikeret til pixel-adressering, af en art, der anvendes i fremstillingen af tv-apparater og monitorer 5%
65 -----OLED-display bestående af:
- det organiske lag med organiske lysdioder
- to ledende lag til elektronoverførsel og med elektronhuller
- lag af transistorer (TFT) med en opløsning på 1 920 x 1 080
- anode og katode, som forsyner de organiske dioder med strøm
- RGB-filter
- beskyttende lag af glas eller plast
- også med elektronik til adressering af de enkelte pixel
til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8528
5%
8538 90 99 30 -----Knapper og huse af polykarbonat eller akrylonitril-butadien-styren til ratkontakter, også belagt på ydersiden med ridsefast maling 1,7%
40 -----Reguleringsknapper af polykarbonat til ratkontakter, belagt på ydersiden med ridsefast maling 1,7%
8543 70 90 13 --- Integreret lydmodul med en digital videoudgang til tilslutning til en LCD-berøringsskærm, grænseflade til et Controller Area Network (CAN) og styring via et CAN-bussystem med mellem eller høj hastighed, med eller uden
- et trykt kredsløb med en GPS-modtager (Global Positioning System), et gyroskop og en TMC-tuner (TrafficMessageChannel)
- en harddisk, der kan indeholde flere landkort
- Flashhukommelse
- en DAB HD-radio
- Wi-Fi-hotspotteknologi
- et talegenkendelsessystem
- SMS-oplæsningsteknologi
og med
- Bluetooth-, MP3- og USB-indgang
- en spænding på 10 V og derover, men ikke over 16 V
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87
3,7%
8543 90 00  60 --Kabinetter, kabinetdele, valser, stilleknapper, rammer, låg og andre dele af akrylonitril-butadienstyren til brug ved fremstilling af fjernbetjeninger 3,7%
8544 30 00 40 ---Ledningsnet til styretøj med en driftsspænding på 12 V, udstyret med konnektorer på begge sider og med mindst 3 fastspænidngsanordninger i plast til fastgørelse til styrehuse i motorkøretøjer 3,7%
50 --- Ledningsnet til multimåling:
- med en spænding på 5 V eller derover, men ikke over 90 V
- Kan sende oplysninger via CAN-protokollen
til brug ved fremstilling af køretøjer under position 8711
3,7%
8544 42 90 40 ----Ledningsnet til styretøj med en driftsspænding på 12 V, udstyret med konnektorer på begge sider og med mindst 3 fastspænidngsanordninger i plast til fastgørelse til styrehuse i motorkøretøjer 3,3%
8544 49 95 10-90 Udgår og erstattes af:
8544 49 95 00 ----- Til spænding over 80 volt, men under 1 000 volt 3,7%
8547 20 00 00 Udgår og erstattes af:
8547 20 00 -Isolationsdele af plast:
10 --Knapper og huse af polykarbonat eller akrylonitril-butadien-styren til ratkontakter, også belagt på ydersiden med ridsefast maling 3,7%
90 --Andre varer 3,7%
9001 50 41 00 Udgår og erstattes af:
9001 50 41 ----Enkeltfokale:
10 -----Organisk, uslebent, korrigerende brilleglas med begge sider færdigbearbejdede og rund form
- med en diameter på 4,9 cm eller derover, dog højst 8,2 cm,
- med en samlet tykkelse på 0,5 cm eller derover, dog højst 1,2 cm,
af en type, der kan bearbejdes og tilpasses en brille
2,9%
90 -----Andre varer 2,9%
9001 50 49 00 Udgår og erstattes af:
9001 50 49 ----I andre tilfælde:
10 -----Organisk, uslebent, korrigerende brilleglas med begge sider færdigbearbejdede og rund form
- med en diameter på 4,9 cm eller derover, dog højst 8,2 cm,
- med en samlet tykkelse på 0,5 cm eller derover, dog højst 1,2 cm,
af en type, der kan bearbejdes og tilpasses en brille
2,9%
90 -----Andre varer 2,9%
9001 50 80 00 Udgår og erstattes af:
9001 50 80 ---I andre tilfælde:
10 ---- Organisk, uslebent, korrigerende brilleglas med kun den ene side færdigbearbejdet og rund form:
- med en diameter på 5,9 cm eller derover, dog højst 8,5 cm
- med en samlet tykkelse på 1,2 cm eller derover, dog højst 2,7 cm,
af en type, der kan bearbejdes og tilpasses en brille
2,9%
90 ----Andre varer 2,9%
9001 90 00 21 Udgår
9013 80 90 00 Udgår og erstattes af:
9013 80 90 --Andre varer:
10 ---Elektronisk halvledermikrospejl i et kabinet, der egner sig til fuldautomatisk montering på trykte kredsløbskort, hovedsageligt bestående af en kombination af:
- en eller flere monolitiske, applikationsspecifikke integrerede kredsløb (ASIC)
- et eller flere mikromekaniske sensorelementer (MEMS) fremstillet med halvlederteknologi, med mekaniske komponenter i tredimensionelle strukturer på halvledermaterialet,
af den art, der anvendes til indbygning i varer henhørende under kapitel 84-90 og 95
4,7%
90 ---Andre varer 4,7%
9025 80 40 40 -----Elektronisk temperatur-, atmosfæretryk- og luftfugtighedssensor (miljøsensor) i et kabinet, der egner sig til fuldautomatisk montering på trykte kredsløbskort, hovedsageligt bestående af en kombination af:
- en eller flere monolitiske, applikationsspecifikke integrerede kredsløb (ASIC)
- et eller flere mikromekaniske sensorelementer (MEMS) fremstillet med halvlederteknologi, med mekaniske komponenter i tredimensionelle strukturer på halvledermaterialet,
af den art, der anvendes til indbygning i varer henhørende under kapitel 84-90 og 95
3,2%
9031 80 34 40 -----Halvlederføler til knastakselspositionsbestemmelse:
- et formpresset plastyderhus
- en driftsspænding i kontrolenheden på 4,5 og derover, men ikke over 7 VCC,
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87
2,8%
9031 80 38 30 ----Kombineret elektronisk accelerometer og magnetfeltsensor i et kabinet, der egner sig til fuldautomatisk montering på trykte kredsløbskort, hovedsageligt bestående af en kombination af:
- en eller flere monolitiske, applikationsspecifikke integrerede kredsløb (ASIC)
- et eller flere mikromekaniske sensorelementer (MEMS) fremstillet med halvlederteknologi, med mekaniske komponenter i tredimensionelle strukturer på halvledermaterialet,
af den art, der anvendes til indbygning i varer henhørende under kapitel 84-90 og 95
4%
40 ---- Elektronisk accelerometer og magnetfelt- og vinkelhastighedssensor (orienteringssensor) i et kabinet, der egner sig til fuldautomatisk montering på trykte kredsløbskort, hovedsageligt bestående af en kombination af:
- en eller flere monolitiske, applikationsspecifikke integrerede kredsløb (ASIC)
- et eller flere mikromekaniske sensorelementer (MEMS) fremstillet med halvlederteknologi, med mekaniske komponenter i tredimensionelle strukturer på halvledermaterialet
af den art, der anvendes til indbygning i varer henhørende under kapitel 84-90 og 95
4%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 1 (februar 2015) som forventes udsendt ultimo januar 2015.