Dato for udgivelse
16 Jan 2015 11:51
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0167714
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1106/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien  og om endelig opkrævning af den midlertidige told og om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU)  nr. 861/2013 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien og om endelig opkrævning af den midlertidige told.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/49 offentliggjort i EU Tidende L 9 af 15. januar 2015 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1106/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7223 00 19 00 og 7223 00 99 00) med oprindelse i Indien (IN)  og om endelig opkrævning af den midlertidige told og ændret  Rådets gennemførelsesforordning (EU)  nr. 861/2013 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien og om endelig opkrævning af den midlertidige told.

For så vidt angår ændringerne til forordning 1106/2013 og 861/2013 henvises til teksten i Kommissionens forordning (EU) 2015/49.

Kommissionen har efterfølgende oplyst, at der i Kommissionens forordning (EU) 2015/49 er en fejl: Superon Schweisstechnik India Ltd. er i forordningen tildelt tillægskode B781. Korrekt tillægskode er B997. Rettelse til forordningen vil blive offentliggjort i EU Tidende.

Tillægskoden for Superon Schweisstechnik India Ltd vil i Toldtariffen fremgå med B997 og skal anvendes i fortoldninger.

Forordningen træder i kraft d. 16. januar 2015.