Dato for udgivelse
23 Jan 2015 12:56
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0197485
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelige antidumpingtold på importen af citronsyre med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 offentliggjort i EU-tidende L 15 af 22. januar 2015 indført en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre (toldtariffens pos. 2918 14 00 00 og 2918 15 00 10) med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk.2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 og om delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til forordning (EU) 2015/82.

Forordningen træder i kraft den 23. januar 2015.

 

Kommissionen har ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/87 offentliggjort i EU-tidende L 15 af 22. januar 2015 godtaget tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende  importen af citronsyre (toldtariffens pos. 2918 14 00 00 og 2918 15 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår godtagelse af tilsagn henvises til afgørelse (EU) 2015/87.

Afgørelsen træder i kraft den 23. januar 2015.