Dato for udgivelse
23 Jan 2015 13:34
Til
Importører mv
Sagsnummer
08-083365
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af mononatriumglutamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/83 offentliggjort i EU-tidende L 15 af 22. januar 2015 indført en endelig antidumpingtold af mononatriumglutamat (toldtariffens pos. 2922 42 00 10 med oprindelse Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2015/83.

Forordningen træder i kraft den 23. januar 2015.