Dato for udgivelse
28 Jan 2015 10:33
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-0001251
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål med oprindelse i Hviderusland, Folkerepublikken Kina og Rusland og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål med oprindelse i Ukraine efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/110 offentliggjort i EU-tidende L 20 af 27. januar 2015 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål (toldtariffens pos. 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 og 7306 30 77 80) med oprindelse i Hviderusland (BY), Folkerepublikken Kina (CN) og Rusland (RU) og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål med oprindelse i Ukraine (UA) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og afslutning henvises til teksten i forordning (EU) 2015/110.

Forordningen træder i kraft den 28. januar 2015.