Dato for udgivelse
30 Jan 2015 12:20
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport
Sagsnummer
15-0346781
Resumé

Nye tariferingsforordninger


EU-Kommissionen har den 5 januar 2015 vedtaget følgende forordninger for tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur.

Forordning 20/1015 vedrørende tarifering af en såkaldt medieserver under 8525 60 00

Forordning 21/2015 vedrørende tarifering af en såkaldt spilkassette under 9504 50 00

Forordning 22/2015 vedrørende tarifering af et SUV-køretøj under 8703 32 90

Forordning 23/2015 vedrørende tarifering af T-formet fittings af stål under  7307 93 19

Disse forordninger er offentliggjort i EU-Tidende  L 4/15 af 8 januar 2015 og træder i kraft den 28. januar 2015. 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en tariferingsforordning eller de Forklarende Bemærkninger kan dog fortsat benyttes i en periode på henholdsvis 3 måneder og 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.