Dato for udgivelse
30 Jan 2015 14:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Jan 2015 12:46
SKM-nummer
SKM2015.82.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0577383
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. januar 2002 med henblik på at få rettet grundværdien.                   

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3, Vurderingsloven § 6 og § 13

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit H.A.3

Vurderingsmyndigheden er blevet gjort opmærksom på, at grundværdien ved vurderingen pr. 1. januar 2002 ikke er ansat på grundlag af de korrekte bebyggeregulerende bestemmelser.

Ejendommen, som er en beboelsesejendom med 16 lejligheder, havde på vurderingstidspunktet et matrikulært areal på 811 m².

Ejendommen er omfattet af en lokalplan som udlægger området til etageboligbebyggelse, derudover indeholder planen bebyggelsesregulerende bestemmelser i form af en bebyggelsesplan for et eventuelt nybyggeri. 

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002:

Grundværdi:    3.318.600 kr. ændres til 1.847.900 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 13. december 2009 for beregningen af de kommunale ejendomsskatter.