Dato for udgivelse
04 Feb 2015 12:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Jan 2015 10:49
SKM-nummer
SKM2015.94.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0213474
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2005, med henblik på at ændre den omberegnede grundværdi.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3,
Vurderingsloven § 13
Vurderingsloven § 33, stk. 16

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.5.2.

Ejer har anmodet om at få genoptaget den omberegnede grundværdi ved vurderingen pr. 1. oktober 2005, idet der er fejl i beregningsgrundlaget. Dette skyldes, at der ikke ved den omberegnede grundværdi er brugt det korrekte prisniveau. Den omberegnede grundværdi er foretaget i prisniveauet for 2005, men skulle have været foretaget i prisniveauet for 2001.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005 ekstraordinært og vurderingen ændres således:

Grundværdi: 449.200 kr. ændres til 260.500 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med den 29. januar 2009 for beregningen af grundskyld.