Dato for udgivelse
05 Feb 2015 13:58
SKM-nummer
SKM2015.97.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-0602999
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Grundværdi, faktisk bebyggelse, kommuneplanramme
Resumé

På grund af kommuneplanens bestemmelser var det i dette tilfælde det konkrete byggeris omfang, der skulle indgå ved ansættelsen af grundværdi efter etagemeterprincippet. Der var imidlertid  anvendt en højere bebyggelsesprocent end den faktiske, hvorfor sagen blev genoptaget ekstraordinært og grundværdien nedsat.

Hjemmel

Vurderingsloven,
Lovbekendtgørelse 1067 af 30-08-2013

Reference(r)

Vurderingsloven
Lovbekendtgørelse 1067 af 30-08-2013. § 13 og § 33 stk. 16.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit H.A.3.2.2.3.

Landsskatteretten havde stadfæstet SKATs afslag på ekstraordinær genoptagelse. Sagen var indbragt for domstolene, og ved byrettens behandling havde kammeradvokaten taget bekræftende til genmæle.

Sagen vedrørte en større beboelsesejendom. Ved vurderingerne var grundværdien ansat efter etagemeterprincippet. 

Ejendommen var planlægningsmæssigt alene omfattet af kommuneplanernes rammebestemmelser. Af disse fremgik, at området var udlagt til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kunne indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne og at der  ikke  måtte opføres yderligere bebyggelse i området bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere.

Ved en fejl, der må tilskrives vurderingsmyndigheden, var det ikke omfanget af den faktiske bebyggelse, der opgjort efter reglerne i Bygningsreglementet svarede til en bebyggelsesprocent på 38, der i det konkrete tilfælde var lagt til grund, men en bebyggelsesmulighed på 50%. Den anvendte etagemeterpris var ikke bestridt.

Skatterådet genoptog ekstraordinært vurderingen 2001-2006 incl. og nedsatte grundværdien.

2001:
Ansat grundværdi 6.849.500 kr. nedsættes således:
19570 kvm. bebyggelsesprocent 38, etagemeterpris 700 kr. :  5.205.600kr. 
2002: 
Ansat grundværdi 6.849.500 kr. nedsættes således:
19570 kvm. bebyggelsesprocent 38, etagemeterpris 700 kr. :  5.250.600 kr. 
2003:
Ansat grundværdi 6.842.500 kr. nedsættes således:
19550 kvm. bebyggelsesprocent 38, etagemeterpris 700 kr. :  5.200.300 kr.
Omberegnet grundværdi 6.842.500 nedsættes til (2002-niveau)  5.200.300 kr. 
2004:
Ansat grundværdi 7.820.000 kr. nedsættes således:

19550 kvm. bebyggelsesprocent 38, etagemeterpris 800 kr. :

 5.943.200 kr. 
2005:
Ansat grundværdi 7.820.000 kr. nedsættes således:
19550 kvm. bebyggelsesprocent 38, etagemeterpris 800 kr. :  5.943.200 kr.
2006:
Ansat grundværdi 7.820.000 kr. nedsættes således:
19550 kvm. bebyggelsesprocent 38, etagemeterpris 800  kr.:  5.943.200 kr.

Afgørelsen får skattemæssig virkning fra og med 17. oktober 2008.