Her kan du se, hvad de forskellige rettigheder giver adgang til.

Oversigten er ikke komplet, men vil løbende blive opdateret, så alle rettigheder er beskrevet.

Navn Giver adgang til at: Kan delegeres antal gange
Indberetning af udlejningsindtægt

indberette de indtægter, udlejer har haft ved kortidsudleje af eget aktiv.

10
Se indberetninger af udlejningsindtægt

se de indberetninger til udlejers årsopgørelse, som virksomheden har foretaget på vegne af udlejer i Deleøkonomisk Indberetningssystem.

10

Navn Giver adgang til at: Kan delegeres antal gange
Land for land-rapport

indsende OECD land for land-rapporter (CbC Reports) og se rapporter fra tidligere indkomstår.

10

Navn Giver adgang til at: Kan delegeres antal gange
eIndkomst

se post i Meddelelsesarkivet, som er sendt fra eIndkomst.

Vær opmærksom på, at rettigheden ikke giver adgang til at indberette i eIndkomst. Læs mere om rettigheder til eIndkomst.

 

Navn Giver adgang til at: Kan delegeres antal gange
Autorisation af revisor m.fl.   0
CRS - indberet

indberette og se tidligere indberetninger af finansielle oplysninger.

10
CRS - se indberetning

se tidligere indberetninger af finansielle oplysninger.

10
Databehandlerordningen

indberette til eKapital på vegne af en indberetningspligtig.

 
Databehandlerordning - indlån - indberet at indberette og se tidligere indberetninger på indlån i forbindelse med Databehandlerordningen med Grønland. 10
Databehandlerordning - indlån - se indberetning se tidligere indberetninger på indlån i forbindelse med Databehandlerordningen med Grønland. 10
Databehandlerordning - pensiondiverse - indberet at indberette og se tidligere indberetninger på Pensiondiverse i forbindelse med databehandlerordningen med Grønland. 10
Databehandlerordning - pensiondiverse - se indberetning se tidligere indberetninger på Pensiondiverse i forbindelse med databehandlerordningen med Grønland. 10
Databehandlerordning - udlån - indberet at indberette og se tidligere indberetninger på udlån i forbindelse med databehandlerordningen med Grønland. 10
Databehandlerordning - udlån - se indberetning se tidligere indberetninger på udlån i forbindelse med databehandlerordningen med Grønland. 10
FATCA - indberet

indberette og se tidligere indberetninger af finansielle oplysninger.

10
FATCA - se indberetning

se tidligere indberetninger af finansielle oplysninger.

10
Kapitaludlodninger - indberet

indberette udlodninger af kapitalfondsmidler i systemet Kapitaludlodninger. Rettigheden giver adgang til alle menupunkter under Kapitaludlodninger.

10
Kapitaludlodninger - se indberetning

se indberettede udlodninger af kapitalfondsmidler i systemet Kapitaludlodninger. Rettigheden giver adgang til menupunktet Oversigt over indberetninger under Kapitaludlodninger.

10
Rente - pensiondiverse - indberet

indberette og se tidligere indberetninger på afkast på pensionsordninger.

10
Rente - pensiondiverse - se indberetning

se tidligere indberetninger på afkast på pensionsordninger.

10
Rente - indlån - indberet

indberette og se tidligere indberetninger af renter på indlån.

10
Rente - indlån - se indberetning

se tidligere indberetninger af renter på indlån.

10
Rente - pantebrev i depot - indberet

indberette og se tidligere indberetninger af renter på pantebrev i depot.

10
Rente - pantebrev i depot - se indberetning

se tidligere indberetninger af renter på pantebrev i depot.

10
Rente - prioritetslån - indberet

indberette og se tidligere indberetninger af renter på prioritetslån.

10
Rente - prioritetslån - se indberetning

se tidligere indberetninger af renter på prioritetslån.

10
Rente - udlån - indberet

indberette og se tidligere indberetninger af renter på udlån.

10
Rente - udlån - se indberetning

se tidligere indberetninger af renter på udlån.

10
Udveksling af finansielle oplysninger

indberette finansielle oplysninger til eKapital via FTP-gateway.

10

Navn Giver adgang til at: Kan delegeres antal gange
Virksomhedens kalender

se en kalender med alle virksomhedens frister for indberetning.

0

Navn Giver adgang til at: Kan delegeres antal gange
It-system hos aftager

lave et tovejs-TLS til Dataudvekslingsplatformen gennem et OCES-certifikat. Gælder for aftagerens it-system, eventuelt hos dennes leverandør.

0
Sagsbehandler hos aftager

se, oprette og lukke en aftale samt at sende aftale til godkendelse. Sagsbehandleren er den primære rolle, der arbejder med aftalerne for organisationen.

0
Aftaleunderskriver hos aftager

se, aftale og underskrive godkendt aftale. Rollen har ansvaret for at underskrive aftalen på vegne af aftageren og gøre den juridisk gældende.

0

Navn Giver adgang til at: Kan delegeres antal gange
Se fordringer

se den offentlige organisations egne fordringer i Inddrivelsesløsningen.

 
Administrér fordringer

håndtere den offentlige organisations egne fordringer i Inddrivelsesløsningen, herunder at godkende eller fortryde fordringer i høring.

 

Navn Giver adgang til at: Kan delegeres antal gange
Adgang som regnskabssystemudbyder

tilgå systemet for regnskabssystemudbyder (RSU).

2
NemVirksomhed - adgang for regnskabssystemudbyder

virksomheder kan delegere en regnskabssystemudbyder (RSU) til at indberette moms som led i NemVirksomhed.

0

Navn Giver adgang til at: Kan delegeres antal gange
Motorregister - Ejer eller bruger bestille en registreringsattest eller erstatningsnummerplade for egne køretøjer. Derudover at se post i meddelelsesarkivet om virksomhedens køretøjer.
Motorregister - Registreret forhandler beregne og selvangive registreringsafgift (køretøjsforhandler).

Navn Giver adgang til at: Kan delegeres antal gange
Klientoversigt  

administrere virksomhedens klienter i menuen Rettigheder til TastSelv.

 

Navn Giver adgang til at: Kan delegeres antal gange

Skattekonto - kontoejer

tilgå følgende funktioner i virksomhedens skattekonto: vis kontostatus/oplysninger, dan kontoudtog/rapport, hent betalingsordning, hent fordring, hent indbetaling, hent åbne fordringer Inddrivelsesposter, hent åbne fordringsposter, se modregningsmeddelelser, opdater udbetalingsgrænse, opret/rediger betalingsordning. Derudover giver rettigheden adgang til at se post i Meddelelsesarkivet om virksomhedens skattekonto.

10

Se skattekonto

disse funktioner i virksomhedens skattekonto: vis kontostatus/oplysninger, dan kontoudtog/rapport, hent betalingsordning, hent fordring, hent indbetaling, hent åbne fordringer Inddrivelsesposter, hent åbne fordringsposter.

10

Navn Giver adgang til at: Kan delegeres antal gange
Beskeder fra kunde / ansat

se beskeder fra kunder eller ansatte, om de indberetninger virksomheden har lavet på vegne af dem.

1

e-Blanketter

benytte e-Blanketter for fx moms, lønsum og punktafgifter.

0

EU-salg uden moms

indberette og se tidligere indberetninger af moms

1

Kontakt med Skatteforvaltningen

skrive til Skatteforvaltningen og læse svarene fra Skatteforvaltningen.

1

Lønsum

indberette og se tidligere indberetninger af lønsum

1

Moms

indberette og se tidligere indberetninger af moms

1

Momsrefusion  

999

One stop moms

angive og se tidligere angivelser af one stop moms.

Derudover: se post i Meddelelsesarkivet om virksomhedens angivelser af one stop moms.

100

Oplysningsskema selskaber m.fl.

indberette og se oplysningsskema, underskudsregister og grundregistreringer relateret til selskabsskattepligten for indkomståret 2014 og frem. Se kvitteringer for oplysningsskemaerne 2013 og tidligere.

Derudover: se post i Meddelelsesarkivet, om virksomhedens registrering

 
Punktafgifter

indberette og se tidligere indberetninger af miljø- og punktafgifter. Derudover at se post i Meddelelsesarkivet om virksomhedens miljø- og punktafgifter.

1

Registreringsbevis

se virksomhedens registreringsbevis. I beviset kan du se, hvilke pligter virksomheden er registreret med, og dermed hvad der skal indberettes til Skatteforvaltningen.

Derudover: se post i Meddelelsesarkivet, om virksomhedens registrering

1

TastSelv Borger med autorisation

bruge TastSelv Borger på vegne af virksomhedens klienter.

0

TastSelv Erhverv administration  

0

Udbytteskat og modtagere

indberette og se tidligere indberetninger af udbytteangivelse og oplysninger om udbyttemodtagere.

1

Navn Giver adgang til at: Kan delegeres antal gange
AEO: Ansøge om bevilling og rettelser

håndtere virksomhedens AEO-bevilling (authorised economic operator, autoriseret økonomisk operatør)

10

BTO: Ansøge om afgørelse og rettelser

ansøge om BTO (bindende tariferingsoplysning).

10

BTO: Se ansøgning og afgørelse

se tildelte BTO'er (bindende tariferingsoplysning).

10

GTP: Generic Trader Portal

tilgå Generic Trader Portal (GDP), der er den overordnede adgang til toldadministrationens INF, BTI, REX, AEO med flere.

10

INF: Anmode om INF og ændringer

ansøge og rette i ansøgninger i INF (Informations Sheets).

10

INF: Se INF-anmodning og INF

se afgørelser og ansøgninger i INF (Informations Sheets).

10

Toldbevillinger: Ansøge om bevilling og rettelser

udfylde ansøgninger, afsende ansøgninger og indsende supplerende oplysninger til ansøgninger om toldbevillinger samt til efterfølgende at ansøge om ændring, fornyelse eller tilbagekaldelse af godkendte toldbevillinger

10

Toldbevillinger: Se ansøgning og bevilling

se ansøgte og godkendte toldbevillinger.

10

Navn Giver adgang til at: Kan delegeres antal gange
Indberetning af udbytterefusion

indberette udbytterefusionsanmodninger via FTP-gateway. Adgangen er alternativ til at ansøge via webblanket og særligt for pengeinstitutter, der søger refusion på vegne af mange aktionærer.

0