Dato for udgivelse
16 Feb 2015 09:57
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
15-0603380
Resumé

Ny tariferingsforordning ved UTV-køretøj


Kommissionen har den 10 februar 2015 vedtaget en gennemførelsesforordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur:

Forordning 221/2015 vedrørende tarifering af et såkaldt UTV-køretøj under KN-kode 8704 21 91

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende L37 af 7. februar 2015 og træder i kraft den 2 marts 2015.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en ny tariferingsforordning, kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare. BTO'er, der påvirkes af ophævelse eller ændring af forordninger, kan ikke benyttes fremover.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret