Dato for udgivelse
24 Feb 2015 14:20
SKM-nummer
SKM2015.155.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-073662
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Grundværdi, basisår, omberegning
Resumé

Skatterådet ændrede grundværdien i basisåret, der var ansat forkert og for højt.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven,Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011 § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10.
Bekendtgørelse af vurderingsloven, LBK nr. 1067 af 30-08-2013 § 13 og § 33 stk. 18. 

Reference(r)

Vurderingsloven
Skatteforvaltningsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit H.A.5.2.

Der var tale om en ejendom, som blev vurderet første gang pr. 1/10 2005. Der var i den forbindelse ansat en omberegnet grundværdi i 2004-niveau på 1.322.300 kr. på baggrund af en områdepris på 400 kr. pr. kvm.

Landsskatteretten har i en kendelse af 27-9-2012 taget stilling til grundværdiansættelsen i 2004 på den ejendom, den omhandlede ejendom er udstykket fra. Landsskatteretten ansatte 2004-grundværdien for den udstykkende ejendom ud fra en områdepris på 220 kr. pr. kvm.

SKAT og Skatterådet er jf. skatteforvaltningslovens § 14 afskåret fra at tage stilling i en sag, hvor Landsskatteretten har truffet afgørelse.

En nyopstået ejendom har jf. vurderingslovens § 33 stk. 18 samme grundværdiniveau i basisåret som den udstykkende ejendom.

Det er en fejl, som må tilskrives vurderingsmyndigheden, at den omberegnede grundværdi var ansat med for høj områdepris.

Skatterådet genoptog ekstraordinært vurderingen pr. 1/10 2005 og ændrede den omberegnede grundværdi med basisår 2004 til 727.100 kr. der specificeres således:

5 byggeretter á 88.000 kr.    440.000 kr.
3554 kvm. á 110 kr. 390.940 kr.
Nedslag manglende udstykning og stort areal   -103.868 kr.
Omberegnet grundværdi   27.072 kr.
Omberegnet grundværdi afrundet      727.100 kr.

Afgørelsen fik skattemæssig virkning fra og med 21. februar 2008.