Dato for udgivelse
27 Feb 2015 11:55
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-0732681
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
26.02.2015
1302 32 90 00      Udgår og erstattes af:
1302 32 90 ---Af guarfrø:
----Bestemt til foderbrug eller konsum:
10 -----Afsendt fra Indien 0
19 -----Andre varer 0
99 ----Andre varer 0

Ændringerne medtages til Rettelsen nr. 2 (april 2015) som forventes udsendt ultimo marts 2015.