Dato for udgivelse
03 Mar 2015 10:53
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-4889306
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig udligningstold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i Tyrkiet.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/309 offentliggjort i EU-tidende L 56 af 27. februar 2015 indført en endelig udligningstold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse former for regnbueørred (toldtariffens pos. 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 og ex 0305 43 00) med oprindelse i Tyrkiet (TR).

For så vidt angår den endelig udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) 2015/309.

Forordningen trådte i kraft den 28. februar 2015.