Dato for udgivelse
08 Mar 2015 09:59
Til
Alle som skal indberette til Pensionsstatistikken i CPS
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

Løsning i CPS til indberetning af pensionsformuer for indkomståret 2014 er klar til test.

Systemvejledninger og indberetningsvejledning er opdateret og tidsplan for test er fastlagt. 


Indberetning til Pensionsstatistikken 2014

Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik har sammen med SKAT tidligere informeret om, at der fra og med indkomståret 2014 skal indberettes oplysninger om pensionsformuer til statistikformål. Indberetningerne kommer til at ske via SKATs CPS system. Systemet er nu klar til test, og vi har derfor opdateret systemvejledninger, indberetningsvejledningen og information om testforløb.

Indberetningssystem

Indberetningen af data til pensionsstatistikken sker i et nyt individ 2252 i CPS. Det betyder, at alle tekniske aspekter til pensionsstatistikken er identiske med det, der gælder for CPS. Information om pensionsstatistikken findes i systemvejledningen Indberetning af pensionsoplysninger og pensionsstatistik (CPS).

Der kan ske indberetning enten via FTPS Gateway eller manuel filoverførsel via SKATs TastSelv Erhverv. Information om FTPS Gateway findes på skat.dk/eKapital, under Indberetningskanaler og teknisk vejledning til Gateway.

Tidsplan

Der åbnes for indberetning af testdata til pensionsstatistikken fredag den 13. marts.

Testperioden er planlangt til at bestå af tre indlæsningsrunder. Data indlæses og kvitteringer returneres på helt samme måde, som det vil ske i den efterfølgende produktion.

Bemærk, at testkanalen holdes åbent i en periode efter sidste indgangstest den 24. marts. Dette sker for at kunne forlænge testperioden hvis det viser sig nødvendigt, men data indberettet efter den 24. marts vil som udgangspunkt ikke blive indlæst.

Tidsplan for test

Åbnes for test-indberetning

13. marts

Indgangstest (for data modtaget inden kl 08:00)

17. marts

Kvittering (fra 17. marts)

19. marts

Indgangstest (for data modtaget inden kl 08:00)

19. marts

Kvittering (fra 19. marts)

20. marts

Indgangstest (for data modtaget inden kl 08:00)

24. marts

Kvittering (fra 24. marts)

26. marts

Lukkes for test-indberetning

1. april

Tidsplan for produktion

Åbnes for indberetning

6. april

Sidste frist for indberetning

30. april

Data som er indberettet til Pensionsstatistikken (kun individ 2252) i perioden 13. marts til 1. april anses som test-indberetninger og vil blive slettet efter testperioden.

Skulle der ved en fejl blive indberettet produktionsdata (kun individ 2252) i testperioden, vil de blive slettet sammen med testdata, og genindberetning vil derfor være nødvendig.

Testen omfatter ikke indberetning af arbejdsgiveradministrerede- og privattegnede pensionsordninger i individerne 2250 og 2251. Indberetninger med individerne 2250 og 2251 sker som normalt i testperioden, og behandles som produktionsdata. 

Support

I testperioden anvendes den eksisterende supportkæde, som også vil være gældende efter testen.

Spørgsmål om indberetningstekniske udfordringer: SKATs center for eKapital, tlf. 72 38 02 10 eller mail ekapital@skat.dk.

Indholdsmæssige spørgsmål: Nationalbanken, Stinne Skriver, tlf. 33 63 68 34 eller mail pension@nationalbanken.dk.

Spørgsmål om datavalidering og kvalitetssikring: Danmarks Statistik, Bo Møller, tlf. 39 17 31 04 eller mail bom@dst.dk.