Dato for udgivelse
12 Mar 2015 09:34
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
15-0915784
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Tariferingsforordninger for pos. 8421, 8504, 9503 og 9506 samt ændring af supplerende bestemmeler til kap. 20 og 27 i den kombinerede nomenklatur (KN).


Kommissionen har henholdsvis den 2. marts og 5. marts 2015 vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur:

  • nr. 2015/352 vedrørende tarifering af et legetøj med fyld og med et indbygget musikmodul under KN-kode 9503 00 41
  • nr. 2015/386 vedrørende tarifering af firehjulet skateboard med en elektrisk motor under KN-kode 9506 99 90
  • nr. 2015/387 vedrørende tarifering af et elektrisk apparat til rensning af vand under KN-kode 8421 21 00
  • nr. 2015/388 vedrørende tarifering af et plastark indeholdende antenner under KN-kode 8504 50 95.

Forordningerne er offentliggjort i henholdsvis EU-Tidende L61 af 5. marts 2015 og L65 af 10. marts 2015. De træder i kraft henholdsvis den 25. marts 2015 og den 30. marts 2015.

Kommissionen har desuden den 5. marts 2015 udstedt følgende gennemførelsesforordninger om ændringer af den kombinerede nomenklatur

  • nr. 2015/389 om erstatning af litra a) i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27
  • nr. 2015/390 om erstatning af litra a i supplerende bestemmelse 2 til kapitel 20. Indholdet af sukker for varer under pos. 2008 beregnes normalt efter den refraktometriske metode. Fremover er visse varer under pos. 2008 dog undtaget herfra - der beregnes indholdet af sukker ved hjælp af HPLC.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L65 af 10. marts 2015 og træder i kraft den 30. marts 2015.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en ny tariferingsforordning, kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

BTO'er, der påvirkes af de ovenstående supplerende bestemmelser, kan ikke benyttes efter ikrafttrædelsen, selvom der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret