Dato for udgivelse
13 Mar 2015 13:15
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-0929475
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif  Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
12.03.2015
8102 96 00 20        ---Tråd af molybdæn, der vægtmæssigt minimum indeholder 99,95 % molybdæn, med største tværmål over 4,0 mm dog ikke over 11,0 mm 6,1%
40 ---Tråd af molybdæn med indhold af molybdæn på 97 vægtprocent eller derover, men under 99,95 vægtprocent, med største tværmål over 4,0 mm dog ikke over 11,0 mm 6,1%
99 Udgår og erstattes af:
98 ---Andre varer 6,1%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2015) som forventes udsendt ultimo marts 2015.