Dato for udgivelse
16 Mar 2015 14:03
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-208641
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse af den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 511/2010 over for importen af visse former for tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse former for let ændret tråd af molybdæn, og om at registrerer denne import.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/395 offentliggjort i EU-tidende L 66 af 11. marts 2015 indledt en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009 med henblik på at fastslå, om importen til Unionen af tråd af molybdæn med et indhold af molybdæn på mindst 99,95 vægtprocent og med et maksimalt tværmål på over 4,0 mm og højst 11,0 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), i øjeblikket henhørende under Taric-kode 8102 96 00 20, og om importen til Unionen af tråd af molybdæn med et indhold af molybdæn på mindst 97 vægtprocent og under 99,95 vægtprocent og med et maksimalt tværmål på over 4,0 mm og højst 11,0 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, i øjeblikket henhørende under Taric-kode 8102 96 00 40, omgår de foranstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 511/2010.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i forordning (EU) 2015/395.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen trådte i kraft den 12. marts 2015.