Dato for udgivelse
18 Mar 2015 14:31
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-161433
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Afslutning af en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1389/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, for så vidt angår en ny eksportør, om genindførelse af tolden for så vidt angår importen fra eksportøren og ophør med registreringen af denne import.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/392 offentliggjort i EU-tidende L 65 af 10. marts 2015 afsluttet en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1389/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre (toldtariffens pos. 2933 69 80 70 og 3808 94 20 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), for så vidt angår en ny eksportør, om genindførelse af tolden for så vidt angår importen fra eksportøren og ophør med registreringen af denne import.

Toldmyndighederne er pålagt af ophøre med den registrering af importen, der er foretaget i hen hold til artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 727/2014.

For så vidt angår afslutning af undersøgelse og ophør med registrering henvises til teksten i forordning (EU) 2015/392.

Forordningen trådte i kraft den 11. marts 2015.