Dato for udgivelse
19 Mar 2015 13:44
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-063376
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 917/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/409 offentliggjort i EU-tidende L 67 af 12. marts 2015 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 917/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af keramiske fliser (toldtariffens pos. 6907 10 00 00, 6907 90 20 00, 6907 90 80 00, 6908 10 00 00, 6908 90 11 00, 6908 90 20 00, 6908 90 31 00, 6908 90 51 00, 6908 90 91 00, 6908 90 93 00 og 6908 90 99 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af forordning og endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) 2015/409.

Forordningen trådte i kraft den 13. marts 2015.