Dato for udgivelse
13 Apr 2015 11:12
Til
Virksomheder beskæftiget med Told
Sagsnummer
15-1328151
Resumé

Kommissionen har udsendt en meddelelse om problemer med oprindelsescertifikater Form A, udstedt i Bangladesh. Datoerne i rubrik 11 og 12 på certifikaterne er anført med en senere dato end datoerne nævnt på "bills of lading", og certifikaterne er ikke forsynet med påtegningen "udstedt efterfølgende" i rubrik 4. Derfor har nogle medlemslande afvist at acceptere disse oprindelsescertifikater af tekniske årsager.


Kommissionen har udsendt en meddelelse om problemer med oprindelsescertifikater Form A, udstedt i Bangladesh. Datoerne i rubrik 11 og 12 på certifikaterne er anført med en senere dato end datoerne nævnt på "bills of lading", og certifikaterne er ikke forsynet med påtegningen "udstedt efterfølgende" i rubrik 4. Derfor har nogle medlemslande afvist at acceptere disse oprindelsescertifikater af tekniske årsager.

DG TAXUD har gennemført nogle overvågningsaktiviteter i Bangladesh og har i den forbindelse konstateret, at Export Promotion Bureau (EPB) udsteder alle oprindelsescertifikater efterfølgende. Kommissionen har gjort det klart, at dette kun accepteres undtagelsesvist og aldrig må være normen.

Vurderingen af, om et certifikat er udstedt efterfølgende, er derfor et gyldigt og legitimt skridt ud fra en risikoanalyse. TAXUD vil derfor ikke fraråde Medlemsstaterne at udføre sådanne kontroller. I de tilfælde, hvor kontrollen er foretaget, og det godtgøres, at oprindelsescertifikaterne ikke bærer angivelsen "udstedt efterfølgende" og der er anvendt en dato (angivet i rubrik 12 i attesten), der ligger senere end datoen for "bills of lading", har toldmyndighederne i medlemsstaterne ikke andet valg end at afvise dem af tekniske årsager. I disse tilfælde vil EPB derefter kunne udstede dem efterfølgende med påtegningen "udstedt efterfølgende" i rubrik 4. Dette vil gøre det muligt for importøren i EU at indføre varerne med præference.

Du kan se hele meddelelsen fra Kommissionen her.