Dato for udgivelse
15 Apr 2015 11:35
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-1367310
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.01.2015
2008 60 50 00      Udgår og erstattes af:
2008 60 50 ----Over 1 kg:
10 -----Surkirsebær (Prunus cerasus) 17,6%
90 -----Andre varer 17,6%

Ændringen medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2015) som forventes udsendt ultimo juni 2015.