Dato for udgivelse
15 Apr 2015 12:03
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0246452
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af navnet på en virksomhed vedrørende importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien.


Kommissionen har ved meddelelse (2015/C 117/04) offentliggjort i EU-tidende C 117 af 11. april 2015 ændret navnet på  en virksomhed vedrørende importen af visse stænger af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7222 20 21 00, 7222 20 29 00, 7222 20 31 00, 7222 20 39 00, 7222 20 81 00 og 7222 20 89 00) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår ændring af navnet på en virksomhed henvises til teksten i meddelelse (2015/C 117/04).