Dato for udgivelse
24 Apr 2015 14:06
Til
Momsregistrede virksomheder
Sagsnummer
-
Resumé

Nu er det muligt at rette tidligere indberettet moms direkte i TastSelv i stedet for på blanket. Under Moms vælges Tidligere indberettet og dernæst Ret indberetning.


Den 21. april 2015 åbnede SKAT for digital rettelse af momsangivelser i TastSelv Erhverv. Virksomheder og rådgivere mm skal hermed ikke længere bruge blanket 31.009 Fejl i momsafregningen / Efterangivelse til rettelser.

Løsningen giver virksomheder og deres rådgivere mulighed for at lave rettelser til en afregningsperiode i TastSelv Erhverv. Løsningen er åben for rettelse af perioder, der kan rettes via en ordinær genoptagelse, dvs. perioder der er mindre end tre år, beregnet fra angivelsesfristen. Hvis virksomheden ønsker at rette i ældre afregningsperioder, skal virksomheden anmode om ekstraordinær genoptagelse via de links, der findes i TastSelv Erhverv.

Virksomheden skal anvende løsningen, hvis den opdager fejl i den ordinære angivelse til en afregningsperiode. Virksomheden får resultatet med det samme og kan i samme arbejdsgang rette et evt. betalingstræk til NETS LeverandørService og se hvilke beløb, der vil blive sendt til virksomhedens Skattekonto.

Virksomheden kan vælge at indtaste nye værdier i enten Ændring eller Resultat. Indtastes beløb i Ændring, beregner systemet periodens nye resultat og omvendt, hvis et beløb indtastes i Resultat, beregnes ændringen. Når beløbene er indtastet, vælges Godkend, hvorefter virksomheden får en kvittering på skærmen.

Du finder løsningen i TastSelv Erhverv på skat.dk under Moms, hvor du vælger Moms i venstremenuen og derefter Tidligere indberettet. Læs hele vejledningen trin for trin (åbner i Word).

Vi skal gøre opmærksom på, at rettelser, du tidligere har foretaget via blanket eller brev til SKAT, ikke er synlige på kvitteringer i TastSelv Erhverv. Tallene i kolonnen Tidligere indberettet er derfor opgjort uden indregning af rettelser, du tidligere har foretaget via de tidligere manuelle processer. Der er alene tale om en begrænsning i visningen i TastSelv Erhverv. SKAT har registreret de rettelser, du tidligere har foretaget via blanket, og du skal derfor ikke taste dem igen. Men det er vigtigt, at hvis du tidligere har rettet en momsangivelse via blanket 31.009/e-blanket, og du nu har yderligere rettelser til samme momsangivelse, alene benytter muligheden for at indtaste den nye difference i kolonnen Ændring. Kolonnen Resultat bliver ligeledes opgjort uden indregning af rettelser, du tidligere har foretaget på blanketter.