Dato for udgivelse
29 Apr 2015 15:36
Til
Importører og eksportøer mv.
Sagsnummer
15-149754
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Rettelse til tidligere nyhedsbrev vedrørende: Integration af VAB J i taric samt ændring af certifikatkode i forbindelse angivelser af varer, som kan være omfattet af forordning 1236/2005 om forbud mod import og eksport af torturinstrumenter mv.


RETTELSE:

VAB - J - radioaktive stoffer og radioaktivt affald

VAB J integreres i taric fra og med 1. maj 2015 for import.

Koden for indførselstilladelsen (0060) samt nummeret på tilladelsen skal angives i rubrik 44.2 og "J" skal angives i rubrik 44.3 i fortoldningsangivelsen.

Forbud af import og eksport af torturinstrumenter mv.

EU-Kommissionen har meddelt at certifikat kode Y905 (Varer, der udelukkende benyttes til udstilling på et museum på grund af deres historiske betydning, eller medicotekniske varer) pr. 1. maj 2015 ændres til C064.

Det gøres opmærksom på, at C064 kun kan anvendes, hvis man har en tilladelse til udstilling på et museum.