Dato for udgivelse
30 Apr 2015 10:24
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-080934
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.


Kommissionen har ved delegerede forordning (EU) 2015/675 offentliggjort i EU-tidende L 111 af 30. april 2015 ændret Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US).

For så vidt angår ændringen henvises til forordning (EU) 2015/675.

Forordningen træder i kraft den 30. april 2015 og anvendes fra 1. maj 2015.