Dato for udgivelse
06 May 2015 11:23
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0197485
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 på importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af citronsyre afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia, og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/706 offentliggjort i EU-tidende L 113 af 1. maj 2015 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 på importen af citronsyre (toldtariffens pos. 2918 14 00 10, 2918 14 00 90, 2918 15 00 11 og 2918 15 00 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), ved import af citronsyre afsendt fra Malaysia (MY), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia, og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i forordning (EU) 2015/706.

Forordningen trådte i kraft den 2. maj 2015.