Dato for udgivelse
19 May 2015 14:35
SKM-nummer
SKM2015.337.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-0300863
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2005 med henblik på at få rettet den omberegnede grundværdien.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33 stk. 16.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 afsnit H.A.4.1.

Vurderingsmyndigheden er blevet gjort opmærksom på, at den ombergenede grundværdi ved vurderingen pr. 1. oktober 2005 ikke er ansat korrekt.

Ejendommen, som på vurderingstidspunkt var et ubebygget areal på 3.044 m², er omfattet af en lokalplan, som udlægger ejendommen til tæt-lavt boligbebyggelse. Der foreligger en bebyggelsesplan for området, og desuden er der i planen anført, at der i delområdet højst må opføres 2.700 m² bebyggelse, delområdet omfatter 2 ejendomme.

Grundværdien ansættes ved hjælp af byggeretsprincippet. På grund af en fejl er det ved ansættelsen af den omberegnede grundværdi i 2005 ikke medregnet et nedslag for manglede udstykning og stort grundareal. Nedslaget er dog medregnet i ansættelsen af grundværdien.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005:

Omberegnet grundværdi  1.957.100 kr. ændres til 1.712.500 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 1. januar 2009 for beregningen af de kommunale ejendomsskatter.