Dato for udgivelse
20 May 2015 14:27
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-017709
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udvidelse af den endelige antidumpingtold,der indførtes ved Rådets forordning (EU) nr. 502/2013 over for importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Cambodja, Pakistan og Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i Cambodja, Pakistan og Filippinerne.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/776 offentliggjort i EU-tidende L 122 af 19. maj 2015 udvidet den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EU) nr. 502/2013 over for importen af cykler (toldtariffens pos. 8712 00 30 20 og 8712 00 70 92) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Cambodja (KH), Pakistan (PK), og Filippinerne (PH), uanset om varen er angivet med oprindelse i Cambodja, Pakistan og Filippinerne.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, som blev indført i henhold til artikel 2 i forordning (EU) nr. 938/2014.

For så vidt angår udvidelse af antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) 2015/776.

Forordningen træder i kraft den 20. maj 2015.