Dato for udgivelse
21 May 2015 09:56
Til
Virksomheder beskæftiget med Import/eksport
Sagsnummer
15-1526431
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Tariferingsforordninger vedrørende bordben og håndledsbandage samt ændring af gældende forordning


Kommissionen har den 23. april 2015 vedtaget to gennemførselsforordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur.

Forordning 676/2015 vedrørende håndledsbandage, der hører under KN-kode 6307 90 10

Forordning 677/2015 vedrørende bordben, der hører under KN-kode 9403 90 10

Forordningerne er offentliggjort i EU-tidende L 111 den 30. april 2015 og trådte i kraft den 19. maj 2015.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en tariferingsforordning, kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Kommissionen har desuden den 5. maj 2015 vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om ændring af forordning om tarifering af varer:

Forordning 712/2015 om ændring af forordning nr. 103/2012 på grund af ændringer i KN-koderne.

Forordningen er offentliggjort i EU-tidende L 114/1 den 5. maj 2015 og træder i kraft den 25. maj 2015.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret