Dato for udgivelse
02 Jun 2015 11:46
Til
Virksomheder beskæftiget med told
Sagsnummer
15-1764381
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé

Alle toldrelaterede systemer er lukkede med en forventet nedetid fra fredag den 5. juni kl. 22.00 til søndag den 7. juni 2015 kl. 16. De nærmere praktiske forholdsregler beskrives i dette Nyhedsbrev. Desuden kan nedlukningen følges på "toldsystemernes rullemenu" (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=17468) hvor der indsættes de nødvendige oplysninger om forløbet under nedetiden, samt præcist hvornår systemerne igen er tilgængelige.


Praktiske forholdsregler

Det er vigtigt, at alle virksomheder sørger for så vidt muligt at afslutte alle igangværende angivelser. Alle angivelser vil som udgangspunkt blive flyttet med systemerne, men hvis der er angivelser der har igangværende processer kan disse risikere at blive forstyrret.

Under nedlukningen kan virksomhederne anvende de almindelige papirbårne nødprocedurer. Ekspeditionsstederne vil samtidig udvise den mulige fleksibilitet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at i forbindelse med procedurer (hovedsageligt i forbindelse med eksport og forsendelse) hvor der er flere lande involveret er det nødvendigt at tage særligt hensyn til dette.

Virksomheder der på forhånd ved, at de skal have ekspederet varer/angivelser under nedlukningen opfordres til, at kontakte de relevante ekspeditionssteder og lave konkrete aftaler om håndteringen på forhånd.

Der er ikke planlagt funktionelle ændringer i forbindelse med nedlukningen. Dette betyder, at systemerne anvendes på samme måde før og efter nedlukningen, samt at filformaterne er uændrede.

Der er heller ikke planlagt ændringer af systemernes "URL'er" (den tekst der skrives i adresse linjen på Internettet) . Dette betyder, at efter systemerne genåbnes vil net-adresser og genveje fungere som hidtil.

De bagved liggende "IP-adresser" (talkoder der identificerer hvor på Internettet man er) vil blive ændret. Dette vil ikke have betydning for de almindelige brugere af systemerne, så længe der anvendes de almindelige net adresser. De nye IP-adreser kan oplyses af SKATs Servicedesk.

Kontakt

Hvis der er behov for at kontakte SKAT i forbindelse med nedlukningen, kan dette ske til Servicedesk Told inden for deres normale åbningstider se kontaktinformationer og åbningstider på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=130065

Uden for åbningstiden hos SKATs Servicedesk kan henvendelse ske til CGI's Helpdesk på tlf. 44827958 eller på mail skat@cgi.com

Baggrund

SKAT anvender på toldområdet en række systemer til understøttelse af toldopgaverne. De berørte systemer omfatter blandt andet Import, e-Export, Transit samt Manifest og ICS.

Toldsystemerne er konkurrenceudsat som normal proces ved kontraktens udløb, jf. udbudslovgivningen. I juli 2014 vandt CGI Danmark A/S udbuddet og har i samarbejde med SKAT gennemført overtagelse og transition af systemerne i flere faser. Der vil ikke, som følge af flytningen af systemerne, ske ændringer af funktionalitet og forretningsprocesser. Det betyder, at systemerne skal anvendes på samme måde før og efter flytningen.

Flytning

SKAT har planlagt Flytning af systemerne med henblik på at minimere nedetiden og dermed eventuelle gener for både erhvervslivet og SKATs medarbejdere. Det betyder, at det forventes, at det fra fredag d. 5/6 kl. 22 til søndag den 7/6 kl. 16 ikke vil være muligt for erhvervslivet eller toldekspeditionsstederne at anvende systemerne. I denne periode er det nødvendigt at anvende de manuelle nødprocedurer. SKAT, Sopra Steria A/S og CGI Danmark A/S har etableret et samarbejde, som skal sikre at transitionen gennemføres bedst muligt og at der åbnes for normal drift igen efter flytningen.

Kommunikation

Der er kommunikeret bredt ud om den planlagte nedetid på toldsystemerne. Information er blandt andet tilgængelig på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=17468