Dato for udgivelse
02 Jun 2015 11:03
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0081161
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de udligningsforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, ved import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan, og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved forordning (EU) 2015/832 offentliggjort i EU-tidende L 132 af 29. maj 2015 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de udligningsforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) (toldtariffens pos. ex 8501 31 00, 8501 32 00, ex 8501 33 00, 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, 8501 64 00 og ex 8541 40 90) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN), ved import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia (MY) og Taiwan (TW), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan, og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i forordning (EU) 2015/832.

Forordningen trådte i kraft den 30. maj 2015.

Kommissionen har ved forordning (EU) 2015/833 offentliggjort i EU-tidende L 132 af 29. maj 2015 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) (toldtariffens pos. ex 8501 31 00, 8501 32 00, ex 8501 33 00, 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, 8501 64 00 og ex 8541 40 90) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN), ved import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia (MY) og Taiwan (TW), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan, og om at gøre denne import til genstand for registrering. 

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i forordning (EU) 2015/833.

Forordningen trådte i kraft den 30. maj 2015.