Dato for udgivelse
07 Jun 2015 23:42
Til
Indberetningspligtige vedr. depoter(værdipapirer), Indlåns- og udlånskonti i ht. skattekontrollovens bestemmelser
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

Informationsmødet vedr. indberetning til "Årsultimo 2015" som var planlagt til at skulle afholdes d. 18. juni 2015, er aflyst. Årsagen er, at der er meget få ændringer til indberetningen for 2015.


Informationsmødet vedr. indberetning til "Årsultimo 2015" som var planlagt til at skulle afholdes d. 18. juni 2015, er aflyst. Årsagen er, at der er meget få ændringer til indberetningen for 2015.

Det skal bemærkes, at der er ændringer for så vidt angår indberetning af negativ rente, hvilket fremgår af Nyhedsbrev udsendt d. 5. marts 2015.

Der henvises i øvrigt til at se Årsbrevet for "Årsultimo 2015", som forventes udgivet på eKapitals hjemmeside www.skat.dk/eKapital ultimo juni 2015.