Dato for udgivelse
10 Jun 2015 13:54
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0081161
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for tre eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode.


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/866 offentliggjort i EU-tidende L 139 af 5. juni 2015 - tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for tre eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) (Toldtariffens pos. ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 og ex 8541 40 90)(Taric-tillægskode : B805, B819 og B921) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode.

For så vidt angår tilbagetrækning af tilsagn henvises til teksten i forordning (EU) 2015/866.

Forordningen trådte i kraft den 6. juni 2015.