Dato for udgivelse
17 Jun 2015 11:22
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-1925215
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse systemer til scanning af fragt med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved meddelelse (2015/C 199/02) offentliggjort i EU-tidende C 199 af 16. juni 2015 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse systemer til scanning af fragt (toldtariffens pos. 8705 90 80 10, 9022 19 00 10, 9022 29 00 10, 9027 80 17 10 og 9030 10 00 91) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2015/C 199/02).