Afsnittet indeholder:

 • Generelt om vilkår til indtægtsbegrænsede tilladelser
 • Spillemyndighedens konkrete vurdering

Generelt om vilkår til indtægtsbegrænsede tilladelser

Indtægtsbegrænsede tilladelser er omfattet af spilleloven, men er undtaget fra bekendtgørelserne efter spilleloven.

Det drejer sig om følgende bekendtgørelser:

 • BEK nr. 1275/2019 om landbaseret væddemål
 • BEK nr. 1276/2019 om online væddemål.

Dette betyder, at en spiludbyder med en indtægtsbegrænset tilladelse skal leve op til bestemmelserne i spilleloven, men skal ikke opfylde krav, som følger af de ovennævnte bekendtgørelser. Fx skal en spiludbyder med indtægtsbegrænset tilladelse ikke opfylde de samme krav til levering af data til Spillemyndighedens kontrolsystem.

Udbud af spil under indtægtsbegrænsede tilladelser til væddemål er omfattet af hvidvaskloven med undtagelse af managerspil. Se BEK nr. 727/2017 § 1, nr. 4. Dog er udbuddet af managerspil omfattet af reglerne om underretning i hvidvaskloven m.v. i tilfældet af, hvor udbyder af spil får kendskab eller mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i forbindelse med udbud af spil. Se BEK nr. 727/2017 § 2.

For at sikre, at en spiludbyder med en indtægtsbegrænset tilladelse overholder bestemmelserne i spilleloven, er der mulighed for at stille særlige vilkår i de konkrete tilladelser. Se SPILL § 32. Vilkår kan blandt andet blive stillet for at sikre, at spillet udbydes på en økonomisk og faglig forsvarlig måde, eller at børn og unge under 18 år ikke deltager i spillet. Se SPILL § 29 og SPILL § 34, stk. 1.

Spillemyndighedens konkrete vurdering

Hvilke særlige vilkår der vil blive stillet i den enkelte tilladelse, vil afhænge af en konkret vurdering.

I vurderingen kan blandt andet indgå følgende forhold:

 • typen af spil, herunder spillets omfang, udbredelse og karakter,
 • gevinsternes størrelse,
 • risikoen for at spillerne kan blive snydt,
 • hensynet til beskyttelse af børn og unge under 18 år, og
 • spiludbyderens konkrete forudsætninger for at udbyde spil på forsvarlig økonomisk og faglig vis, mv.

Der kan i den enkelte tilladelse blive stillet en række vilkår efter en konkret vurdering. Der vil eksempelvis kunne være tale om vilkår vedrørende IT-udstyr, ændringer i spil/spiludbuddet, verificering af spillere, indretning af bogholderi, forebyggelse af manipulation i spil, markedsføring af spil, behandling af klager, tilslutning til ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere) samt anvendelse af digital signatur ved login til spilkonti.

De to sidstnævnte særlige vilkår vil ofte blive stillet for udbydere af de typiske onlinekasinospil, men kan også blive aktuelle for udbydere af væddemål efter en konkret vurdering.

Alt efter hvilket spil der ønskes udbudt, vil der typisk ikke blive fastsat omfattende vilkår, hvis fx:

 • spillerens indskud er begrænset,
 • omsætningshastigheden i spillet er relativ lav,
 • antallet af potentielle deltagere i spillet er begrænset,
 • spillet er enkelt og overskueligt for spillerne,
 • spillet er nemt og overskueligt at kontrollere for Spillemyndigheden.

Eksempler på særlige vilkår som kan blive fastsat i de indtægtsbegrænsede tilladelser:

Spiltype

Eksempel på vilkår

Fastodds væddemål

Tilladelsesindehaver skal etablere tilslutning til Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere. Ved oprettelse af en ny spiller skal tilladelsesindehaver konsultere registret for selvudelukkede personer for at påse, at den pågældende spiller ikke står opført i registret. Står en spiller opført i registret, skal oprettelsen af spilleren afvises. Tilladelsesindehaver skal ved spillerens login til spilsystemet konsultere registret for selvudelukkede personer for at påse, at spilleren ikke er blevet optaget i registret. Står en spiller opført i registret, skal spilleren nægtes adgang til at spille.

Periodisk afrapportering til Spillemyndigheden, fx månedsvise rapporteringer om indskud, gevinst eller lignende.

Puljevæddemål

Afrapportering til Spillemyndigheden, fx månedsvise rapporteringer af afsluttede spil (puljer) med angivelse af indskud, antal gevinster fordelt på præmiekategorier og lignende oplysninger.