Dato for udgivelse
19 Jun 2015 12:45
Til
Momsregistrerede virksomheder eller deres repræsentanter
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Vejledning i ansøgning om fritagelse for omvendt betalingspligt - Gas og Elektricitet


Der indføres omvendt betalingspligt for gas og elektricitet ved virksomheders salg til videreforhandlere d. 1. juli 2015. Samtidig gives mulighed for at ansøge om fritagelse for den omvendte betalingspligt. Se nyhedsbrev af 2. juni 2015. Fritagelse kan opnås, når der er tale om videreforhandling mellem en momspligtig person og dennes særskilte registrerede virksomhed. Tilladelsen kan kun gives, hvis den afgiftspligtige person er producent af gas eller elektricitet, eller hvis registreringen har været i kraft i mindst 1 år.

Der ansøges om fritagelse ved at sende en mail til SKAT ved at logge på TastSelv Erhverv. Under "Kontakt" vælges "Send besked til SKAT" i menuen til venstre. Vælg emnet "Moms, lønsum og EU-salg uden moms". I næste drop-down menu vælges "Fritagelse for omvendt betalingspligt - Gas og El". Her står beskrevet hvilke oplysninger du skal sende til SKAT for at ansøge om fritagelse.