Dato for udgivelse
23 Jun 2015 14:29
SKM-nummer
SKM2015.437.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-126610
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, omberegnet grundværdi.
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på at få rettet den omberegnede grundværdi.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33 stk. 16.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 afsnit H.A.4.1.

Vurderingsmyndigheden er blevet gjort opmærksom på, at den ombergenede grundværdi ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 ikke er ansat korrekt.

Ejendommen har et matrikulært areal på 1.022 m² og er bebygget med et parcelhus med et boligareal på 85 m² samt et udhus på 20 m² og en carport på 20 m².

Ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 blev der ansat en omberegnede grundværdi på grund af arealændring. I forbindelse med approbation af 3. august 2006 blev der tillagt et areal på 5 m².

Den omberegnede grundværdi er ansat med udgangspunkt i prisniveau pr. 1. oktober 2003 med en områdepris på 480 kr./m². Dette er ikke korrekt idet den omberegnede grundværdi skulle have været ansat med udgangspunk i prisniveau pr. 1. januar 2003 med en områdepris på 400 kr./m².

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006:

Omberegnet grundværdi 437.300 kr. ændres til 364.400 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 22. februar 2009 for beregningen af de kommunale ejendomsskatter.