Dato for udgivelse
23 Jun 2015 14:44
Til
Virksomheder beskæftiget med Told
Sagsnummer
14-4890144
Resumé

Myndighederne i Mozambique har printet nye Form A certifikater, som kan accepteres af EU.


Der blev i november 2014 udsendt et nyhedsbrev hvori fremgik, at Kommissionen havde konstateret, at Mozambique havde udstedt Form A oprindelsescertifikater, som ikke overholdt de tekniske krav, der var fastsat i EU-lovgivningen.

Myndighederne i Mozambique har printet nye Form A certifikater, som kan accepteres af EU.

Dokumentet fra Kommissionen kan ses her.