Dato for udgivelse
25 Jun 2015 10:41
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-198474
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ajourføring af listen over parter fritaget fra den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/831 offentliggjort i EU-tidende L 132 af 29. maj 2015 - ajourføring af listen over parter fritaget fra den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler (toldtariffens pos. 8714 91 10 31, 8714 90 10 33, 8714 91 10 39, 8714 91 30 31, 8714 91 30 33, 8714 91 30 39, 8714 91 30 39, 8714 93 00 19, 8714 94 20 99, 8714 94 90 19, 8714 96 30 90, 8714 99 10 90, 8714 99 50 90 og 8714 99 90 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) i henhold til forordning (EF) nr. 88/97 efter undersøgelsen indledt ved Kommissionens meddelelse 2014/C 299/08.

Forordningen træder i kraft den 28. juni 2015.