Dato for udgivelse
26 Jun 2015 11:34
Til
Virksomheder, der forsender varer i henhold til EU's forsendelsesordning
Sagsnummer
15-1984556
Resumé

Kommissionen har meddelt, at "the former Yugoslav Republic of Macedonia" (Makedonien) tiltræder Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure den 1. juli 2015. Dette medfører, at en række dokumenter, der anvendes i forbindelse med sikkerhedsstillelse, skal fornyes eller ændres.


Kommissionen har meddelt, at "the former Yugoslav Republic of Macedonia", herefter benævnt Makedonien, tiltræder Konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure pr. 1. juli 2015. Serbien forventes at tiltræde Konventionen snarest - dog ikke før 1. oktober 2015.

Den pågældende Rådsforordning, der omhandler tiltrædelsen, er endnu ikke offentliggjort.

I forbindelse med Makedoniens tiltrædelse af konventionen skal følgende forhold tages i betragtning ved forsendelse af varer fra og med den 1. juli 2015:

Det er en forudsætning for anvendelse af forsendelsesproceduren til Makedonien efter den 1. juli 2015, at kautionsdokumenter mv. tilrettes ved SKAT's garantitoldsted i Århus i takt med, at kautionisterne kan give oplysning om deres korrespondent i Makedonien.

Tilføjelsen af Makedonien i kautionserklæringen fra bank eller forsikringsselskab kan ske ved afgivelse af en ny kautionserklæring eller ved allonge til den tidligere med angivelse af navn og adresse på korrespondenten i Makedonien.

Virksomhederne skal sørge for, at kautionsattester (TC 31) og eventuelt attester for fritagelse for sikkerhedsstillelse (TC 33), der i givet fald skal anvendes under nødproceduren, tilrettes. Dette sker ved henvendelse til garantitoldstedet i Århus.

Opmærksomheden henledes på, at der kan være behov for, at referencebeløbet skal ændres.

I tilfælde hvor den hovedforpligtede ikke har fået rettet sit kautionsdokument mv., skal det sikres, at forsendelsesangivelsens rubrik 52 "Kaution gælder ikke" er udfyldt med det/de lande, hvor kautionen ikke er dækkende.

SKAT vil inden den 1. juli 2015 indgå en ny kautionsaftale med Danske Speditører om udstedelse af enkeltkaution - sikkerhedsdokumenter, TC 32. Aftalen omfatter således Makedonien.

Sikkerhedsdokumenter, der udstedes fra og med den 1. juli 2015, kan derfor finde anvendelse for forsendelser til Makedonien.

Sikkerhedsdokumenter, der er udstedt før den 1. juli 2015, er ikke omfattet af aftalen og kan således ikke finde anvendelse for forsendelser til Makedonien.