Dato for udgivelse
25 Jun 2015 14:22
Til
Pensionsinstitutter
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Der er i den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale aftalt en ændring. Ændringen betyder, at Danmark opkræver PAL-skat på vegne af Grønland.

Pensionsinstitutterne sender oplysninger til SKAT om den del af den samlede PAL-skat, som vedrører pensionskunder, der er bosiddende i Grønland.


PAL-skat for personer bosat i Grønland

Der blev den 20. februar 2012 aftalt et tillæg til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale. Tillægget betyder, at Danmark opkræver PAL-skat på vegne af Grønland for personer bosiddende i Grønland.

PAL-skatten for personer bosiddende i Grønland indgår i den ordinære angivelse af PAL-skat, som pensionsinstitutterne allerede har indberettet og indbetalt.

Pensionsinstitutterne har ikke nødvendigvis sikker viden om hvilke kunder, der er bosiddende i Grønland. På baggrund af indberetningerne til CPS-systemet sender SKAT en mandtalsliste til pensionsinstitutterne med de cpr-numre, som PAL-skatten skal oplyses for.

Opgaven med at indsamle oplysninger om PAL-skatten til Grønland er relativ lille, og gennemføres derfor manuelt i en forsøgsperiode. Erfaringerne kommer til at danne grundlag for at etablere den endelige proces.

SKAT modtager derfor meget gerne tilbagemeldinger om, hvordan processen opleves, og hvordan den evt. kan forbedres. Tilbagemeldinger sendes til ekapital@skat.dk.

Hvordan i 2015
SKAT vil som udgangspunkt sende mandtalslister til pensionsinstitutterne via sikker mail og modtage svar ad samme vej.

På baggrund af mandtalslisten skal pensionsinstitutterne sende følgende oplysninger:

  • Summen af PAL-skat for de grønlandske kunder (et samlet beløb).

  • Det faktiske antal kunder, som indgår i summen.

  • Pensionsinstituttets cvr-nr.

  • Det indkomstår, som PAL-skatten vedrører.

Tidsplan
I starten af juli sender SKAT mandtalslisten til pensionsinstitutter med grønlandske kunder. Sammen med listen følger også en vejledning i, hvordan oplysningerne sendes til SKAT.

Oplysninger skal være sendt til SKAT senest 14. august 2015.

Sikker mail
For at anvende sikker mail kræves det, at SKAT har fået oplyst en mailadresse, som vi kan sende krypterede mails til. Oplysning om hvilken sikker mailadresse, et institut ønsker at anvende, kan sendes til ekapital@skat.dk. Hvis vi ikke har modtaget en sikker mailadresse vil mandtalsliste og vejledning blive sendt på papir.