Dato for udgivelse
26 Jun 2015 15:47
Til
TIR-carnet brugere
Sagsnummer
15-1990445
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

På given foranledning skal det præciseres, at i Danmark er det tilladt, at en underleverandør (subcontractor) kører med varer, som er omfattet af et TIR-carnet, hvor TIR-carnet indehaveren er en anden person. Det er en betingelse, at underleverandøren (vognmanden) har et TIR-godkendelsesbevis.


TIR-konventionens artikel 1 (o), fortolkes forskelligt af de kontraherende parter.

Nogle kontraherende parter til TIR-konventionen, herunder Danmark, tillader, at en underleverandør (subcontractor) kører med varer, som er omfattet af et TIR-carnet, hvor TIR-carnet indehaveren er en anden person.

Det er en betingelse, at underleverandøren (vognmanden) har et TIR-godkendelsesbevis.