Dato for udgivelse
02 Jul 2015 14:21
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0167714
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1106/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien og om endelig opkrævning af den midlertidige told, om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 861/2013 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse former for tråd af rustfrit sål med oprindelse i Indien og om endelig opkrævning af den midlertidige told og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/49.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1019 offentliggjort i EU-tidende L 163 af 30. juni 2015 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1106/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7223 00 19 00 og 7223 00 99 00) med oprindelse i Indien (IN) og om endelig opkrævning af den midlertidige told, om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 861/2013 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien og om endelig opkrævning af den midlertidige told og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/49.

For så vidt angår ændringer til forordninger og ophævelse af forordning henvises til teksten i gennemførelsesforordning (EU) 2015/1019.

Forordningen trådte i kraft den 1. juli 2015 og får retsvirkning fra 16. januar 2015.