2015 Hjælpeliste: Klassifikationsoversigt over investeringsforeninger + udlodning v01

2015 Hjælpeliste: Klassifikationsoversigt over investeringsforeninger + udlodning v02

2015 Hjælpeliste: Klassifikationsoversigt over investeringsforeninger + udlodning v03

2015 Hjælpeliste: Klassifikationsoversigt over investeringsforeninger + udlodning v04

2015 Hjælpeliste: Klassifikationsoversigt over investeringsforeninger + udlodning v05

NB: SKAT Maribo har følgende bemærkninger til hjælpelisten:
Vedr. 2015 Hjælpeliste Klassifikationsoversigt over investeringsforeninger + udlodning v04: Fejl som er opdaget på førnævnte liste v04.

SC Maribo har kontaktet alle udstederne, med henblik på at disse hurtigst muligt retter deres klassifikationer gennem VP´s klassifikationssystem. 

Databeskrivelse:
Udstederansvarlig AS-ident: (VP - journalidentifikation på udstedende selskab, investeringsafdeling, andelsklasse osv.). Anvendes af Skat til sammenstilling/beregning efter gennemsnitsmetoden.

Udstederlandkode: Hvor udsteder/papiret har hjemsted. 

Papirnavn: Uforkortet papirnavn 

CVR/SE-nr: Selskabet, afdelingens, eller andelsklassens CVRnr./SE nr.

Startdato: Den dato oplysningerne er indskrevet i VP. Det vil sige ikke den reelle startdato for selskabet mv.

Grundlag: Hvad der investeres i (aktier, obligationer, og om der skal indeholdes udbytteskat for en obligationsinvesterende minimumsudloddende afdeling mv.)

Udlodningskode: Hvilken type investeringsforening, afdeling, andelsklasse der er tale om. Udsteders egen klassifikation, hvis ikke andet er nævnt af Skat.

Specialforeningskode: Koden anvendes ikke længere af Skat

Reg.marked: Om ISIN-fondskoden er optaget til handel på et reguleret marked.  

ISIN: ISIN-fondskoden som værdipapiret er tildelt i handelsmarkedet. 

Nominel pr. stk : Den nominelle stk. størrelse

Generalf.dato: Dato for generalforsamlingsdato. 

Udbetalingsdato:Dato for hvornår udlodningen er foretaget 

Regnskab. start: Selskabets, afdelingens, andelsklassens regnskabsdato - Start

Regnskab slut: Selskabets, afdelingens, andelsklassens regnskabsdato - Slut

Afkast sum.: Samlet afkast 

Aktieindkomst: Andel af aktieindkomst for personer 

Skattefri Kapitalindkomst: Andel af Skattefri kapitalindkomst for personer 

Friv. kapitalindkomst:  Andel af frivillig kapitalindkomst for personer mv.

Friv. aktieindkomst:  Andel af frivillig aktieindkomst for personer mv.

Selskabsindkomst: Udlodningsandel der er selskabsindkomst for selskaber. Svarer i dag til hele udlodningen.

Udbetalingsvaluta: Den valuta som udbetalingen har fundet sted i, ISO-valutakode

Forskudt regnskabsår: Oplysning om hvorvidt selskabet mv. har forskudt regnskabsår. Er nu skattemæssigt den betydning, når investeringsselskaber er optaget til handel på et reguleret marked, eller indskrevet i VP. 

Teknisk udlodning: Om der er udloddet uden faktisk betaling (akkumuleret). Kun gældende når afdelingen, andelsklassen er dansk minimumsudloddende, eller en udenlandsk har valgt at følge de danske regler for minimumsudloddende investeringsforeninger. Anvendes af Skat i den automatiske opgørelse (aktieberegningssystemet), til at regulerer på anskaffelsessummen.