Dato for udgivelse
03 Jul 2015 07:40
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
15-2016913
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Forklarende Bemærkning til KN vedr. kap. 8 og en ændring af analysemetoder for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter.


Kommissionen har vedtaget en tilføjelse til de Forklarende Bemærkninger til KN vedr. kap. 8. Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 214 af 30. juni 2015.

Kommissionen har desuden vedtaget forordning nr. 2015/824 om en ændring af de analysemetoder og andre bestemmelser af teknisk art, der anvendes i forbindelse med import af visse varer fremstillet af landbrugsprodukter. Ændringen vedrører fastlæggelsen af indholdet af mælkefedt for visse varer med et indhold af mælkeprotein over 30 %.

Forordningen er offentliggjort i EU tidende L 130 af 28. maj 2015 og trådte i kraft 17. juni 2015.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af de Forklarende Bemærkninger, kan dog fortsat benyttes i en periode på 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret