Dato for udgivelse
10 Jul 2015 14:04
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-2073367
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse

Tarifmæssig
told

01.01.2014
2930 90 99 21        --- [2,2'-Thio-bis(4-tert-octylphenolato)]-n-butylamin-nikkel (CAS RN 14516-71-3) 6,5%
01.07.2015
0504 00 00 00 Udgår og erstattes af:
0504 00 00 -Alle varer:
10 --Tarme 0
90 --Andre varer 0
2008 60 39 30 Tekst ændret til:
---Sødkirsebær, tilsat alkohol, med indhold af sukker på højst 9 vægtprocent, med diameter ikke over 19,9 mm, med sten, til anvendelse i chokoladevarer
2009 89 99 93 Udgår
94 --------- Kokosvand
- ugæret,
- indeholder ikke tilsat alkohol eller sukker, og
- i pakninger med et indhold på 50 liter og derover
17,6%
2710 19 99 20 ------- Katalytisk afvokset basisolie, der er syntetiseret af gasformige carbonhydrider, fulgt af en HPC-proces (heavy paraffin conversion), med:
- et svolvindhold på højst 1mg/kg
- mere end 99 vægtprocent mættede carbonhydrider
- mere end 75 vægtprocent n- og isoparafinske carbonhydrider med en carbonkædelængde på 18eller derover, men ikke over 50, og
- en kinematisk viskositet ved 40°C på over 6,5mm2/s, eller
- en kinematisk viskositet ved 40°C på over 11mm2/s med et viskositetsindeks på 120eller højere
3,7%
2818 10 91 10 Udgår
20 ----Sintret korund med mikrokrystallinsk struktur, bestående af: aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8) og aluminater af de sjældne jordmetaller yttrium, lanthan og neodym (beregnet som oxider), med:
- 94 vægtprocent eller derover, men under 98,5 vægtprocent aluminiumoxid,
- 2 (± 1,5) vægtprocent magnesiumoxid
- 1 (± 0,6) vægtprocent yttriumoxid
og
- enten lanthanoxid på 2 (± 1,2) vægtprocent eller
- lanthanoxid og neodymoxid på hver især 2 (± 1,2) vægtprocent,
i hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør mindre end 50 % af den samlede vægt
5,2%
2827 60 00 00 Udgår og erstattes af:
2827 60 00 -Jodider og oxyjodider:
10 --Natriumiodid (CAS RN 7681-82-5) 5,5%
90 --Andre varer 5,5%
2841 70 00 30 --Hexaammoniumheptamolybdat, vandfri (CAS RN 12027-67-7), eller som tetrahydrat (CAS RN 12054-85-2) 5,5%
2903 39 90 35 ----Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6) 5,5%
2903 79 19 00 Udgår og erstattes af:
2903 79 19 ----Andre varer:
10 ----- Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0) 5,5%
90 -----Andre varer 5,5%
2904 90 95 80 ---1-Chlor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3) 5,5%
2905 22 00 20-90 Udgår og erstattes af:
2905 22 00 10 ---Linalool (CAS RN 78-70-6) med indhold af (3R)-(-)-linalool (CAS RN 126-91-0) på 90,7 vægtprocent eller derover 5,5%
90 ---Andre varer 5,5%
2907 12 00 30 --- p-Cresol (CAS RN 106-44-5) 2,1%
2907 29 00 25 ---4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2) 5,5%
65 ---2,2'-Methylenbis(6-cyclohexyl-p-cresol) (CAS RN 4066-02-8) 5,5%
2909 60 00 30 --3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), opløst i isoparaffinske carbonhydrider 5,5%
2914 19 90 50 ----Calcium acetylacetonat (CAS RN 19372-44-2) til anvendelse ved fremstilling af stabilisatorsystemer i tabletform 5,5%
2914 69 90 50 ----Reaktionsblanding af 2-(1,2-dimethylpropyl)anthraquinon (CAS RN 68892-28-4) og 2-(1,1-dimethylpropyl)anthraquinon (CAS RN 32588-54-8) 5,5%
2915 90 70 40 Udgår
2916 39 90 18 ----2,4-Dichlorphenyleddikesyre (CAS RN 19719-28-9) 6,5%
23 ---- (2,4,6-Trimethylphenyl)acetylchlorid (CAS RN 52629-46-6) 6,5%
28 ----2,5-Dimethylphenylacetylchlorid (CAS RN 55312-97-5) 6,5%
2917 39 95 50 ---- 1,4,5,8-Naphthalentetracarboxylsyre-1,8-monoanhydrid (CAS RN 52671-72-4) 6,5%
60 ----Perylen-3,4:9,10-tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN 128-69-8) 6,5%
2918 29 00 30 Udgår
70 Tekst ændret til:
---3,5-Diiodsalicylsyre (CAS RN 133-91-5)
2918 30 00 70 -- 2-[4-Chlor-3-(chlorsulphonyl)benzoyl]benzoesyre (CAS RN 68592-12-1) 6,5%
2918 99 90 55 ----Stearyl glycyrrhetinat (CAS RN 13832-70-7) 6,5%
65 ----Eddikesyre, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy]-, ammoniumsalt (CAS RN 908020-52-0) 6,5%
75 ---- 3,4-Dimethoxybenzoesyre (CAS RN 93-07-2) 6,5%
2920 90 85 70 ---Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphit (CAS RN 31570-04-4) 6,5%
2921 42 00 40 ---Natriumsulphanilat (CAS RN 515-74-2), også i form af dets mono- eller dihydrater (CAS RN 12333-70-0 eller 6106-22-5 6,5%
2921 45 00 10 Udgår
2922 49 85 55 ---- (E)-Ethyl 4-(dimethylamino)but-2-enoatmaleat (CUS 0138070-7) 6,5%
2923 90 00 20 -- Tetramethylammoniumhydrogen phthalat (CAS RN 79723-02-7) 6,5%
2924 19 00 35 ---Acetamid (CAS RN 60-35-5) 6,5%
85 --- Iodprop-3-2-ynyl N-butylcarbamat (CAS RN 55406-53-6) 6,5%
2924 29 98 23 ---- Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5) 6,5%
33 ----N-(4-Amino-2-ethoxyphenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7) 6,5%
73 ---- Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7) 6,5%
2927 00 00 15 Udgår
35 --C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) i form af gult pulver med en dekomponeringstemperatur på 180°C og derover, men ikke over 220°C, der anvendes som skumdannende middel ved fremstilling af termoplastiske harpikser, elastomer og tværbundet polythenskum 6,5%
2928 00 90 13 --Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7) 6,5%
18 -- Acetoneoxim (CAS RN 127-06-0) af renhed på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
2929 90 00 30 --Nitroguanidin (CAS 556-88-7) 6,5%
2930 90 99 16 --- 3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1) 6,5%
27 --- 2-[(4-Amino-3-methoxyphenyl)sulphonyl]ethylhydrogensulphat (CAS RN 26672-22-0) 6,5%
33 --- 2-Amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzensulfonisk syre (CAS RN 42986-22-1) 6,5%
2932 99 00 35 Udgår
2933 39 99 11 ----2-(Chlormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridinhydrochlorid(CAS RN 153259-31-5) 6,5%
21 ---- Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6) 6,5%
31 ----  2-(Chlormethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridinhydrochlorid(CAS RN 127337-60-4) 6,5%
2933 59 95 10 ----6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5) 6,5%
2933 69 80 75 ---- Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2) 6,5%
2933 99 80 11 ---- Fenbuconazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6) 6,5%
12 ----Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0) 6,5%
19 ---- 2-(2,4-Dichlorphenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0) 6,5%
2934 99 90 10 ---- Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3) 6,5%
16 ---- Difenoconazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3) 6,5%
19 ---- 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol (CAS RN 329216-67-3) 6,5%
33 Udgår
2935 00 90 10 -- Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1) 6,5%
3204 11 00 75 --- Farvestof C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Yellow 54 på 99 vægtprocent og derover 6,5%
3204 12 00 60 --- Farvestof C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Red 52 på 97 vægtprocent og derover 6,5%
3204 13 00 50 ---Farvestof C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Violet 11 på 90 vægtprocent og derover 6,5%
60 ---Farvestof C.I. Basic Red 1:1  (CAS RN 3068-39-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Red 1:1 på 90 vægtprocent og derover 6,5%
3204 14 00 00 Udgår og erstattes af:
3204 14 00 --Direkt-farvestoffer samt præparater på basis deraf:
10 ---Farvestof C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Direct Black 80 på 90 vægtprocent og derover 6,5%
20 --- Farvestof C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Direct Blue  80 på 90 vægtprocent og derover 6,5%
30 --- Farvestof C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3 ) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Direct Direct Red 23 på 90 vægtprocent og derover 6,5%
90 ---Andre varer 6,5%
3204 20 00 40 Udgår
3204 90 00 00 Udgår og erstattes af:
3204 90 00 -Andre varer:
10 --Farvestof C.I Solvent Yellow 172 (også kendt som C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I Solvent Yellow 172 (også kendt som C.I. Solvent Yellow 135) på 90 vægtprocent eller derover 6,5%
90 --Andre varer 6,5%
3212 10 00 00 Udgår og erstattes af:
3212 10 00 -Prægfolie:
10 --Metalliseret folie: 
- bestående af mindst otte lag aluminium af renhed på 99,8 procent eller derover (CAS RN 7429-90-5)
- med en optisk densitet på op til 3,0 pr. aluminiumslag
- hvert aluminiumslag er adskilt med lag af resin
- på et folieunderlag af PET
- på rulle på op til 50 000 m længde
6,5%
90 --Andre varer 6,5%
3808 94 20 30 ----Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) med indhold af:
- 1,3-dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5),
- 1,3-dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5),
- 1-brom,3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), og
- 1-chlor,3-brom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)
6%
3811 21 00 23 ---Additiver:
- med indhold af polyisobutensuccinimid, der udvindes af reaktionsprodukter af polyethylenpolyaminer med polyisobutenylsuccinicanhydrid (CAS RN 84605-20-9),
- med indhold af mineralolier på mere end 31,9 vægtprocent, men ikke mere end 43,3 vægtprocent,
- med et chlorindhold, der ikke overstiger 0,05 vægtprocent, og
- med et TBN (total base number) på mere end 20,
til brug ved fremstilling af blandinger af additiver til smøreolier
5,3%
43 Udgår
73 ---Additiver, der indeholder:
- boraterede succimidforbindelser (CAS RN 134758-95-5) og
- mineralolier
- med et TBN (total base number) på mere end 40
til brug ved fremstillingen af blandinger af additiver til smøreolier
5,3%
3812 30 29 00 Udgår og erstattes af:
3812 30 29 ---Andre varer:
10 ----4,4'-isopropylidendiphenol C12-15 alkoholfosfit med indhold af bisphenol A (CAS RN 96152-48-6) på 1 vægtprocent eller mere, men ikke over 3 vægtprocent 6,5%
90 ----Andre varer 6,5%
3824 90 92 52 Udgår
82 ------T-butylchloriddimethylsilan (CAS RN 18162-48-6) i en opløsning i toluen 6,5%
83 ------ Tilberedning, bestående af to eller flere af følgende glycoler
- dipropylenglycol
- tripropylenglycol
- tetrapropylenglycol og
- pentapropylenglycol
6,5%
3824 90 93 46 ------ Natriumhydrogen-3-amoninaphtalen-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5) indeholdende:
- højst 20 vægtprocent dinatriumsulfat,
- højst 5 vægtprocent natriumchlorid
6,5%
3901 10 10 10 Udgår
30 ---Lineær lavdensitetspolyethylen(LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) i pulverform, med
- højst 5 vægtprocent comonomer
- et smelteindeks på 15 g/10 min eller derover, men ikke over 60 g/10 min, og
- en densitet på 0,922 g/cm3 eller derover, men ikke over 0,928 g/cm3
6,5%
3901 90 90 30 Udgår
40 Udgår
60 ----Lineær lavdensitetspolyethylen ( LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) i pulverform, med
- mere end 5 vægtprocent, men ikke over 8 vægtprocent comonomer
- et smelteindeks på 15 g/10 min eller derover, men ikke over 60 g/10 min og
- en densitet på 0,922 g/cm3 eller derover, men ikke over 0,928 g/cm3
6,5%
3903 19 00 30 Udgår
40 --- Krystallinsk polystyren med:
- et smeltepunkt på 268 °C eller derover, men ikke over 272 °C,
- et stivningspunkt på 232 °C eller derover, men ikke over 247 °C,
- også med tilsætning af additiver og fyldstoffer
6,5%
3903 90 90 45 ---Tilberedning i pulverform med indhold af:
- 86 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent af styren-akryl-copolymer og
- 9 vægtprocent eller derover, men ikke over 11 vægtprocent  fedtsyreethoxylat  (CAS RN 9004-81-3)
6,5%
55 ---Tilberedning i form af en vandig opslæmning med indhold af:
- 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 26 vægtprocent styren-akryl-copolymer og
- 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 6 vægtprocent glycol
6,5%
3907 40 00 25 -- Polymerblanding af polycarbonat og poly(methylmethakrylat) med en polycarbonatandel på 98,5 vægtprocent eller derover, i form af piller eller granulat, med en lysgennemgang på 88,5 vægtprocent eller derover, målt på et prøveemne med 4,0 mm godstykkelse ved en bølgelængde på ? = 400 nm (efter ISO 13468-2) 6,5%
3908 90 00 70 -- Copolymer med indhold af:
- 1,3-benzendimethanamin (CAS RN 1477-55-0) og
- adipinsyre  (CAS RN 124-04-9)
indeholder ogsåisophthalsyre (CAS RN 121-91-5)
6,5%
3911 90 19 60 ----Formaldehyd, polymer med 1,3-dimethylbenzen og tert-butyl-phenol (CAS RN 60806-48-6) 6,5%
70 ----Tilberedning med indhold af:
- cyansyre, C,C'-((1-methylethyliden)di-4,1-phenylen) ester, homopolymer (CAS RN 25722-66-1), 
- 1,3-bis(4-cyanphenyl)propan (CAS RN 1156-51-0), 
- i en opløsning af butanon (CAS RN 78-93-3) med et indhold på under 50 vægtprocent
6,5%
3912 20 11 10-90 Udgår og erstattes af:
3912 20 11 00 ---Kollodium og celloidin 6,5%
3912 20 19 00 Udgår og erstattes af:
3912 20 19 ---Andre varer:
10 ---- Cellulosenitrat (CAS RN 9004-70-0) 6%
90 ----Andre varer 6%
3919 10 80 21 Udgår
57 ----Reflekterende folie:
- bestående af en film af polykarbonat eller akrylpolymer, på én side præget med et regelmæssigt mønster
- på én eller begge sider dækket med et eller flere lag plast eller metallisering
- også på en side dækket af et selvklæbende lag og en aftagelig beskyttelsesfolie
6,5%
65 Udgår
67 ----Selvklæbende reflekterende folie, også udskåret i stykker:
- med et regelmæssigt mønster
- også med et lag påsætningstape
- bestående af en akrylpolymerfolie efterfulgt af et lag poly(metylmetakrylat) eller polycarbonat indeholdende mikroprismer
- også med et yderligere lag polyester og
- et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie
6,5%
3919 90 00 21 Udgår
30 ---Reflekterende folie:
- bestående af en film af polykarbonat eller akrylpolymer, på én side præget med et regelmæssigt mønster
- på én eller begge sider dækket med et eller flere lag plast eller metallisering
- også på en side dækket af et selvklæbende lag og en aftagelig beskyttelsesfolie
6,5%
37 Udgår
46 ---Selvklæbende reflekterende folie, også udskåret i stykker:
- med et regelmæssigt mønster
- også med et lag påsætningstape
- bestående af en akrylpolymerfolie efterfulgt af et lag poly(metylmetakrylat) eller polycarbonat indeholdende mikroprismer
- også med et yderligere lag polyester og
- et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie
6,5%
48 --- Transparent folie af poly(vinylchlorid):
- på en side dækket af et UV-følsomt akrylklæbemiddel med en klæbestyrke på 70 N/m eller derover, som reduceres ved bestråling
- med en beskyttende polyesterfolie
- med en samlet tykkelse uden slipfolie på 78 µm eller derover
6,5%
57 Udgår
3920 10 28 30 ------Trykt, præget folie
- af ethylenpolymerer
- med en densitet på 0,94 g/cm3 eller derover
- med en tykkelse på 0,019 mm ±0,003 mm
- med permanent grafik bestående af to forskellige, indbyrdes vekslende mønstre med en individuel længde på 525 mm eller derover
6,5%
3920 61 00 20 Udgår
30 ---Reflekterende folie:
- bestående af en film af polykarbonat eller akrylpolymer, på én side præget med et regelmæssigt mønster
- på én eller begge sider dækket med et eller flere lag plast eller metallisering
- også på en side dækket af et selvklæbende lag og en aftagelig beskyttelsesfolie
6,5%
3920 62 19 60 ----- Folie af poly(ethylenterephtalat):
- af en tykkelse på ikke over 20µm,
- belagt på mindst én side med et gastæt lag bestående af en polymermatrix, hvor der er dispergeret silica eller aluminiumoxid, og af en tykkelse på ikke over 2µm
6,5%
81 Udgår
3920 69 00 50 ---Biaxial orienteret enkeltlagsfolie:
- bestående af mere end 85 vægtprocent poly(mælkesyre) og ikke mere end 10,50 vægtprocent modificeret poly(mælkesyre) baseret polymer, poly-glycolester og talkum,
- med en tykkelse på 20 µm eller derover, men ikke over 120 µm
- der er biologisk nedbrydelig og komposterbar (som fastslået efter metoden  EN 13432)
6,5%
60 ---Transversal orienteret, enkeltlagskrympefolie:
- bestående af mere end 80 vægtprocent poly(mælkesyre) og ikke mere end15,75 vægtprocent additiver af modificeret poly(mælkesyre),
- med en tykkelse på 45 µm eller derover, men ikke over 50 µm,
- der er biologisk nedbrydelig og komposterbar (som fastslået efter metoden EN 13432
6,5%
3920 79 10 00 Udgår og erstattes af:
3920 79 10 ---Af vulkanfiber:
10 ----Ark af malet, vulkaniseret fiberpap af en tykkelse på ikke over 1,5 mm 5,7%
90 ----Andre varer 5,7%
3920 99 28 65 -----Mat, thermoplastisk polyurethanfolie på ruller med:
- en bredde på 1640 mm  (± 10 mm),
- en glans på 3,3 grader eller derover, men ikke over 3,8 (som fastslået efter metoden ASTM D2457),
- en overfladeruhed på 1,9 Ra eller derover, men ikke over 2,8 Ra (som fastslået efter metoden ISO 4287),
- en tykkelse på mere end 365 µm, men ikke over 760 µm,
- en hårdhed på 90 (± 4) (som fastslået efter metoden: Shore A (ASTM D2240)),
- en brudforlængelse  på 470 % (som fastslået efter metoden: EN ISO 527)
6,5%
75 ----- Thermoplastisk polyurethanfolie på ruller med:
- en bredde på mere end 900 mm, men ikke over 1016 mm,
- en mat finish,
- en tykkelse på 0,43 mm (± 0,03 mm),
- en brudforlængelse på 420 % eller derover, men ikke over 520 %,
- en trækbrudstyrke på 55 N/mm2 (± 3) (som fastslået efter metoden EN ISO 527)
- en hårdhed på 90 (± 4) (som fastslået efter metoden: Shore A [ASTM D2240]),
- riflet på indvendig side (bølger) på 6,35 mm,
- en planhed på 0,025 mm
6,5%
3921 90 60 30 ----Varme-, IR- og UV-isolerende poly(vinylbutyral)folie:
- lamineret med et metallag af tykkelse 0,05 mm (±0,01 mm),
- med indhold på 29,75 vægtprocent eller derover, men ikke over 40,25 vægtprocent triethylenglycol-di-(2-ethylhexanoat) som blødgøringsmiddel,
- med en lysgennemgang på 70 % eller derover (som fastslået efter standarden ISO 9050);
- med en UV-gennemgang på 1 % eller derunder (som fastslået efter standarden ISO 9050);
- med en tykkelse på i alt 0,43 mm (± 0,043 mm)
6,5%
6804 21 00 00 Udgår og erstattes af:
6804 21 00 --Af agglomererede naturlige eller syntetiske diamanter:
10 ---Skiver
- af syntetiske diamanter, der er agglomereret med en metallegering, en keramisk legering eller en plastlegering,
- med en selvskærpende virkning i kraft af den konstante frigivelse af diamanter,
- egnede til afslibning af wafere,
- også med et hul i midten,
- også på underlag
1,7%
90 ---Andre varer 1,7%
7409 11 00 00 Udgår og erstattes af:
7409 11 00 --I oprullet stand:
10 --- Folie og bånd af raffineret kobber, af tykkelse ikke over 400 µm 4,8%
90 ---Andre varer 4,8%
7409 19 00 00 Udgår og erstattes af:
7409 19 00 --I andre tilfælde:
10 --- Folie og bånd af raffineret kobber, af tykkelse ikke over 400 µm 4,8%
90 ---Andre varer 4,8%
7410 11 00 20 ---Folie og bånd af raffineret kobber, af tykkelse ikke over 400 µm 5,2%
7606 12 92 20 Udgår
30 -----Bånd af en legering af aluminium og magnesium:
- i ruller
- af tykkelse 0,14 mm og derover, men ikke over 0,40 mm
- af bredde 12,5 mm og derover, men ikke over 359 mm
- med brudstyrke 285 N/mm2 og derover og
- med brudforlængelse 1 % og derover
og med indhold af
- aluminium på 93,3 vægtprocent og derover
- magnesium på 0,8 vægtprocent og derover, men ikke over 5 vægtprocent, og
- andre grundstoffer på ikke over 1,8 vægtprocent
7,5%
7607 11 90 10 Udgår
20 Udgår
30 Udgår
50 ----Bånd af en legering af aluminium og magnesium:
- i ruller
- af tykkelse 0,14 mm og derover, men ikke over 0,40 mm
- af bredde 12,5 mm og derover, men ikke over 359 mm
- med brudstyrke 285 N/mm2 og derover og
- med brudforlængelse 1 % og derover
og med indhold af
- aluminium på 93,3 vægtprocent og derover
- magnesium på 0,8 vægtprocent og derover, men ikke over 5 vægtprocent, og
- andre grundstoffer på ikke over 1,8 vægtprocent
7,5%
60 ---- Glat aluminiumsfolie med følgende egenskaber:
- et aluminiumsindhold på mindst 99,98 %
- en tykkelse på mindst 0,070 mm og højst 0,125 mm
- med kubisk tekstur
af den art der bruges til højspændingsætsning
7,5%
7607 20 90 30 ---Metalliseret folie: 
- bestående af mindst otte lag aluminium af renhed på 99,8 procent eller derover (CAS RN 7429-90-5)
- med en optisk densitet på op til 3,0 pr. aluminiumslag
- hvert aluminiumslag er adskilt med lag af resin
- på et folieunderlag af PET
- på rulle på op til 50 000 m længde
7,5%
7616 99 10 30 ----Motorbeslag af aluminium med følgende mål:
- højde på over 10 mm, men ikke over 200 mm
- bredde på over 10 mm, men ikke over 200 mm
- længde på over 10 mm, men ikke over 200 mm
med mindst to fastgørelseshuller, fremstillet af aluminiumslegering ENAC-46100 eller ENAC-42100 (baseret på normen EN:1706) med følgende kendetegn:
- indvendig porøsitet ikke over 1 mm
- udvendig porøsitet ikke over 2 mm
- Rockwell-hårdhed HRB 10 eller mere
af den art, der anvendes i fremstillingen af motorophæng til motorkøretøjer
6%
8108 90 30 30 Udgår
50 --- Tråd af titan-aluminium-vanadiumlegering (TiAl6V4), der opfylder AMS-standard 4928, 4965 og 4967 7%
8108 90 50 80 --- Plader, bånd og folie af ulegeret titan
- af en bredde over 750 mm
- af en tykkelse under 3 mm
7%
85 ---Bånd eller folie af ulegeret titan:
- med over 0,07 % vægtprocent oxygen (O2)
- med en tykkelse på 0,4 mm eller derover, men ikke over 2,5 mm
- som overholder en Vickershårdhed HV1-standard på højst 170
af den art, der anvendes til fremstilling af svejsede rør til kondensatorer anvendt i atomkraftværker
7%
8409 99 00 30 ---Spiralformet komponent til en turbolader i en gasturbine:
- med en varmebestandighed på ikke over 1 050 C
- med en udboring til venstre til montering af turbinehjulet på 30 mm eller mere, men ikke over 110 mm
- kan have et motorudstødningsmanifold
2,7%
8411 99 00 30 Udgår
40 Udgår
60 ----Hjulformet gasturbinekomponent med blade af den art, der anvendes til turboladere:
- af en præcisionsstøbt nikkelbaseret legering, der opfylder standard DIN G- NiCr13Al16MoNb, DIN NiCo10W10Cr9AlTi eller AMS AISI:686
- med en varmeresistens på ikke over 1 100 °C
- med en diameter på 30 mm eller derover, men ikke over 100 mm
- med en højde på 20 mm eller derover, men ikke over 70 mm
4,1%
70 ---- Spiralformet komponent til en turbolader i en gasturbine:
- med en varmebestandighed på ikke over 1 050 C
- med en udboring til venstre til montering af turbinehjulet på 30 mm eller mere, men ikke over 110 mm
- kan have et motorudstødningsmanifold
4,1%
8479 89 97 70 ----Maskine til præcis justering og montering af linser, der opererer på fem akser, i et kamera og fastgøring heraf ved hjælp af en tokomponent epoxylim 1,7%
80 ----Maskine til produktion af delkomponenter (anodeleder og låg til minuspolen) til fremstilling af alkaliske AA- og/eller AAA-batterier 1,7%
8483 30 38 30 Udgår
40 ----- Cylindrisk lejehus:
- af præcisionsstøbt gråt støbejern, der opfylder standard DIN EN 1561
- med oliekamre
- uden lejer
- med en diameter på 50 mm eller derover, men ikke over 250 mm
- med en højde på 40 mm eller derover, men ikke over 150 mm
- også med vandkamre og forbindelsesdele
3,4%
8501 32 00 60 ---- Drivmotor med:
- et bremsemoment på 200 Nm eller derover men ikke over 300 Nm
- en effekt på 50 kW eller derover med ikke over 100 kW
- en hastighed på ikke over 12 500 o/m
til brug ved fremstilling af elektriske køretøjer
2,7%
8501 33 00 15 --- Drivmotor med:
- et bremsemoment på 200 Nm eller derover men ikke over 300 Nm
- en effekt på 50 kW eller derover med ikke over 100 kW
- en hastighed på ikke over 12 500 o/m
til brug ved fremstilling af elektriske køretøjer
2,7%
8501 40 20 40 ---Elektrisk vekselstrømskommutatormotor, enfaset, med effekt over 250 W, med en indgangseffekt på 700 W eller derover, men ikke over 2 700 W, med en ydre diameter på over 120 mm (± 0,2 mm), men ikke over 135 mm (± 0,2 mm), med nominelt omdrejningstal på mere end 30 000 omdr./min, men ikke over 50 000 omdr./min, udstyret med ventilator til luftindtag, til brug ved fremstilling af støvsugere 2,7%
80 ---Andre varer 2,7%
8501 40 80 30 Tekst ændret til:
Elektrisk vekselstrømskommutatormotor, enfaset, med effekt over 750 W, med en indgangseffekt på 700 W eller derover, men ikke over 2 700 W, med en ydre diameter på over 120 mm (± 0,2 mm), men ikke over 135 mm (± 0,2 mm), med nominelt omdrejningstal på mere end 30 000 omdr./min, men ikke over 50 000 omdr./min, udstyret med ventilator til luftindtag, til brug ved fremstilling af støvsugere
8504 40 88 ------Andre varer:
30 -------DC/AC-omformer til styring af drivmotorer, til brug ved fremstilling af elektriske køretøjer 3,3%
99 -------Andre varer 3,3%
8504 40 90 80 -----Strømomformer med
- DC-DC-omformer
- en oplader med en kapacitet på ikke over 7 kW
- skiftefunktioner
til brug ved fremstilling af elektriske køretøjer
3,3%
8504 50 95 60 Udgår
8505 90 20 30 ----Transformerspole til elektromagnetisk ventil med
- et stempel
- en diameter på 12,9 mm (+/- 0,1)
- en højde uden stemplet på 20,5 mm (+/- 0,1)
- et elektrisk kabel med konnektor og
et cylindrisk hus af metal
1,8%
8507 10 20 30 ----Blyakkumulatorer eller moduler af den art, der anvendes til start af stempelmotorer med
- nominel kapacitet på ikke over 32 Ah
- en længde ikke over 205 mm
- en bredde ikke over 130 mm og
- en højde ikke over 190 mm
til brug ved fremstillingen af artikler henhørende under KN-kode 8711
3,7%
85 Udgår
8507 60 00 35 Udgår
70 Udgår
85 --Rektangulære moduler til indbygning i genopladelige lithium-ion batterier:
- med en længde på 312 mm eller derover, men ikke over 350 mm
- med en bredde på 79,8 mm eller derover, men ikke over 225 mm
- med en højde på 35 mm eller derover, men ikke over 168 mm
- med en vægt på 3,95 kg eller derover, men ikke over 8,56 kg
- med en nominel effekt på 66,6 Ah eller derover, men ikke over 129 Ah
2,7%
87 -- Genopladelige lithium-ionbatterier med
- en længde på 1 475 mm eller derover, dog ikke over 2 820 mm
- en bredde på 935 mm eller derover, dog ikke over 1 660 mm,
- en højde på 260 mm eller derover, dog ikke over 600 mm
- en vægt på 320 kg eller derover, dog ikke over 700 kg
- en nominel kapacitet på 18,4Ah eller derover, dog ikke over 130 Ah
- præsenteret i pakker med 12 eller 16 moduler
2,7%
8511 30 00 20 Udgår
30 --Spole integreret i tænding med:
- en tænding
- en spole på et tændrør med en integreret monteringsbeslag,
- et kabinet,
- af en længde på 90 mm eller derover, men ikke overr 200 mm (+/- 5 mm)
- en driftstemperatur på -40 °C eller derover, men ikke over +130 °C
- en spænding på 10,5 volt eller derover men ikke over 16 volt
2,7%
8512 20 00 00 Udgår og erstattes af:
8512 20 00 -Andet lys- og visuelt signaludstyr:
10 --Tågelygter med indvendig galvaniseret overflade bestående af:
- plastholder med fire eller flere bøjler,
- en eller to, men maksimum to, 12 V-pærer,
- tilslutningskabel med stik,
- plastdæksel
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,7%
20 --Informationsskærm, der som minimum viser tid, dato og status for et køretøjs sikkerhedsmæssige egenskaber, med en driftsspænding på 12 V eller derover men ikke over 14,4 V, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapital 87 2,7%
90 --Andre varer 2,7%
8512 30 90 00 Udgår og erstattes af:

8512 30 90

--Andre varer:
10 --- Sammensat horn, der fungerer ved hjælp af det piezomekaniske princip, og som genererer et specifikt lydsignal, med en driftsspænding på 12 volt, og med:
- transformerspole
- magnet
- metalmembran
- konnektor
- holder til indbygning i motorkøretøjer
af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,7%
90 ---Andre varer 2,7%
8512 90 90 00 Udgår og erstattes af:
8512 90 00 --I andre tilfælde:
10 ---Ultralydsparkeringsføler med
- trykt kredsløbskort inden i huset og følercelle der er forbundet via tilledninger, på dækslet,
- en driftsspænding på ikke over 12 V,
- evne til at modtage og sende de signaler, der behandles af styreenheden
af den art, der anvendes ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,7%
90 ---Andre varer 2,7%
8514 20 80 00 Udgår og erstattes af:
8514 20 80 --Dielektriske ovne:
10 ---Hult element bestående af mindst:
- en transformer med en indgangsspænding på ikke over 240 V og en udgangseffekt på højst 3 000 W
- en vekselstrøms- eller jævnstrømsventilatormotor med en udgangseffekt på ikke over 42 watt
- et hus af rustfrit stål
- med eller uden en magnetron med en mikrobølgeudgangseffekt på ikke over 900
til brug ved fremstilling af indbyggede varer henhørende under pos. 8514 2080, 8516 5000 and 8516 6080
2,2%
90 ---Andre varer 2,2%
8516 50 00 00 Udgår og erstattes af:
8516 50 00 -Mikrobølgeovne:
10 --Hult element bestående af mindst:
- en transformer med en indgangsspænding på ikke over 240 V og en udgangseffekt på højst 3 000 W
- en vekselstrøms- eller jævnstrømsventilatormotor med en udgangseffekt på ikke over 42 watt
- et hus af rustfrit stål
- med eller uden en magnetron med en mikrobølgeudgangseffekt på ikke over 900
til brug ved fremstilling af indbyggede varer henhørende under pos. 8514 2080, 8516 5000 and 8516 6080
5%
90 --Andre varer 5%
8516 60 80 00 Udgår og erstattes af:
8516 60 80 -- Bage- og stegeovne til indbygning:
10 ---Hult element bestående af mindst:
- en transformer med en indgangsspænding på ikke over 240 V og en udgangseffekt på højst 3 000 W
- en vekselstrøms- eller jævnstrømsventilatormotor med en udgangseffekt på ikke over 42 watt
- et hus af rustfrit stål
- med eller uden en magnetron med en mikrobølgeudgangseffekt på ikke over 900
til brug ved fremstilling af indbyggede varer henhørende under pos. 8514 2080, 8516 5000 and 8516 6080
2,7%
90 ---Andre varer 2,7%
8516 90 00 80 ---Dørenhed med et kapacitivt tætningselement og bølgelængde-dæmper  til brug ved fremstilling af indbygningsprodukter henhørende under pos. 8514 2080, 8516 5000 og 8516 6080 2,7%
8518 90 00 80 --- Kabinet til integreret bilhøjtaler bestående af
- et højtalerkabinet og en magnetsystemholder med en beskyttende belægning og
- en præget antistøvklud
2%
8525 80 19 35 Udgår
60 ---- Billedskanderingskamera med:
- systemet "Dynamic overlay lines" eller "Static overlay lines",
- et NTSC-billedudgangssignal,
- en spænding på 6,5 volt eller derover,
- en lysstyrke på 0,5 lux og dero
4,9%
8527 21 59 10-90 Udgår og erstattes af:
8527 21 59 00 -----I andre tilfælde 10%
8527 29 00 20 Udgår
30 Udgår
8527 91 99 10 Udgår
20 ------ Komponent, der mindst består af
- en audiofrekvensforstærkerenhed, der mindst omfatter en audiofrekvensforstærker og en lydgenerator,
- en transformer og
- en radiosender/modtager
til brug ved fremstillingen af elektroniske forbrugerprodukter
10%
8529 10 80 70 ---Keramiske filtre
- med et anvendeligt frekvensområde på 10 kHz eller derover, men ikke over 100 MHz
- med filterhus af keramiske plader med elektroder
af den art, der anvendes i en elektromekanisk transor eller resonator i audiovisuelt og kommunikationsudstyr
3,6%
8529 90 65 35 Udgår
80 ----Tuner, der omdanner højfrekvenssignaler til digitale signaler, til brug ved fremstilling af varer henhørende under position 8521 3%
85 ----Komponent, der mindst består af
- en audiofrekvensforstærkerenhed, der mindst omfatter en audiofrekvensforstærker og en lydgenerator,
- en transformer og
- en radiosender/modtager
til brug ved fremstillingen af elektroniske forbrugerprodukter
3%
8529 90 92 15 -----LCD-moduler
- kun indeholdende én eller flere TFT glas- eller plasticceller
- ikke kombineret med berøringsfølsomme skærmfaciliteter
- med en eller flere trykte kredsløb indeholdende kontrolkredsløb dedikerede for pixel-adressering
- med eller uden en baggrundsbelysningsenhed
- med eller uden inverteringsfunktion
5%
44 Udgår
8537 10 99 40 -----Elektronisk styreenhed til overvågning af trykket i bildæk, bestående af en plastbeholder med et trykt kredsløbskort indeni og med eller uden metalholder med:
- en længde på 50 mm eller derover, men ikke over 120 mm,
- en bredde på 20 mm eller mere, men ikke over 40 mm,
- en højde på 30 mm eller derover, men ikke over 120 mm
af den art, der bruges ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,1%
50 -----Elektronisk styreenhed BCM (Body Control Module), der omfatter
- en plastbeholder med trykt kredsløbskort og metalholder,
- med en spænding på 9V eller derover, men ikke over 16V,
- til kontrol, vurdering og styring af støttefunktioner i en bil, i det mindste vinduesviskerintervaller, vinduesvarme, indvendig belysning, påmindelse om sikkerhedsseler
af den art, der bruges ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,1%
60 -----Sammensat elektronisk enhed bestående af
- en mikroprocessor
- LED (lysemitterende diode) eller LCD (flydende krystalskærm) -indikatorer
- elektroniske komponenter monteret på en printplade
til brug ved fremstilling af indbygningsprodukter henhørende under pos. 8514 2080, 8516 5000 og 8516 6080
2,1%
8543 70 90 13 Udgår
23 Udgår
8544 49 91 00 Udgår og erstattes af:
8544 49 91 ----Ledninger og kabler, med en diameter af lederens enkelte tråde på over 0,51 mm:
10 ----- Isolerede elektriske ledninger af kobber
- med en diameter af lederens enkelte tråde på over 0,51 mm
- til en driftsspænding på højst 1 000 volt
til brug ved fremstilling af kabelledningsnet til biler
3,7%
90 -----Andre varer 3,7%
8548 90 90 47 Udgår
49 Udgår
55 Udgår
60 ---- LCD-moduler
- kun indeholdende én eller flere TFT glas- eller plasticceller
- ikke kombineret med berøringsfølsomme skærmfaciliteter
- med en eller flere trykte kredsløb indeholdende kontrolkredsløb dedikerede for pixel-adressering
- med eller uden en baggrundsbelysningsenhed
- med eller uden inverteringsfunktion
2,7%
65 ---- LCD-moduler
- kun indeholdende én eller flere TFT glas- eller plasticceller
- kombineret med berøringsfølsomme skærmfaciliteter
- med en eller flere trykte kredsløb indeholdende kontrolkredsløb dedikerede for pixel-adressering
- med eller uden en baggrundsbelysningsenhed
- med eller uden inverteringsfunktion
2,7%
8705 90 80 10-90 Udgår og erstattes af:
8705 90 80 00 --Andre motorkøretøjer 3,7%
8708 30 10 00 Udgår og erstattes af:
8708 30 10 --Til industriel samling af:
Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 8701 10;
Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;
Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2 500 cm3 og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2 800 cm3 og derunder;
Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705:
10 ---Bremseenhed bestående af:
- elektisk bremsekontrol
- stødsensor
- VDC (Vehicle Dynamic Control) og
- reservestrømforsyning
til brug ved fremstilling af køretøjer
3%
90 ---Andre varer 3%
8708 30 91 20 ----Asbestfri organiske bremseklodser med friktionsmateriale på bagpladen af båndstål til brug ved fremstillingen af varer henhørende under kapitel 87 4,5%
30 ----Skivebremseelement i BIR-udførsel ("Ball in Ramp") eller EPB-udførsel ("Electronic Parking Brake") med funktions- og montageåbninger og styreriller, af den art, der anvendes ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 4,5%
8708 91 35 00 Udgår og erstattes af:
8708 91 35 ----Kølere:
10 -----Aluminiumkøler, der anvender trykluft, med en ribbet konstruktion, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 4,5%
90 -----Andre varer 4,5%
8708 94 35 00 Udgår og erstattes af:
8708 94 35 ---- Rat, ratstammer og styrehuse:
20 -----Tandstangsstyring i aluminiumskabinet med homokinetiske led, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 4,5%
90 -----Andre varer 4,5%
9002 11 00 80 ---Objektiv med:
- en billedvinkel på 58,5°-194°
- en brændvidde på 1,16 mm-3,88 mm
- en blænde på f/2,0-f/2,6
- en diameter på 17 mm-18,5 mm
til brug ved fremstilling af CMOS-kameraer til køretøjer
6,7%
9022 19 00 10-90 Udgår og erstattes af:
9022 19 00 00 --Til anden brug 0
9022 29 00 10-90 Udgår og erstattes af:
9022 29 00 00 --Til anden brug 0
9027 80 17 10-90 Udgår og erstattes af:
9027 80 17 00 ----Andre varer 0
9029 10 00 30 -- Hastighedssensor, der anvender Hall-effekten til måling af hjulenes rotation i et motorkøretøj, udstyret med et plastkabinet og tilsluttet et forbindelseskabel med et stik og monteringsbeslag, af den art, der anvendes ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 1,9%
9029 20 31 00 Udgår og erstattes af:
9029 20 31 ---Hastighedsmålere til køretøjer:
10 ----Kombiinstrument med mikroprocessorstyring, stepmotor og LED-indikatorer, der viser køretøjets grundlæggende status og som minimum:
- hastighed
- omdrejningstal
- motortemperatur
- brændstofstand
og som kommunikerer via CAN-BUS-protokollen og K-ledningen, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,6%
90 ----Andre varer 2,6%
9029 90 00 20 --Kombiinstrument med mikroprocessorstyring, stepmotor og LED-indikatorer, der viser køretøjets grundlæggende status og som minimum:
- hastighed
- omdrejningstal
- motortemperatur
- brændstofstand
og som kommunikerer via CAN-BUS-protokollen og K-ledningen, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,2%
9030 10 00 91-99 Udgår og erstattes af:
9030 10 00 90 --I andre tilfælde 4,2%
9031 80 34 50 ----- Programmerbar dobbelt lineær Hall-sensor
- bestående af to ikke-elektriske med hinanden forbundne kredsløb, med en halvleder i toppen og en halvleder i bunden
- placeret i toppen og bunden af en leadframe
- i et halvlederkabinet
til brug ved måling af vinkel, position og strøm i biler
2,8%
9031 80 38 50 ----Gyroskopisk føler til måling af den tværgående acceleration i køretøjets lodrette akse bestående af
- et piezoelektrisk krystal til generering af en elektrisk ladning under deformation og
- en plastbeholder med metalholder
af den art, der bruges ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
4%
60 ---- Føler til meddelelse om trafikale forhindringer, trykt kredsløbskort og stik, indstøbt i plast, til overvågning af trafikale forhindringer "G" og angivelse af værdierne til yderligere vurdering af udløsning af airbags, af den art, der anvendes ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 4%
9031 80 98 ----I andre tilfælde:
30 -----Funktionstestmaskine til kalibrering og test af billedkvalitet af linser til kameraer i køretøjer 4%
99 -----I andre tilfælde 4%
9405 40 39 50 Udgår
60 Udgår
9405 40 99 03 Udgår
06 Udgår

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2015) som forventes udsendt ultimo august 2015